به گزارشافکارنیوز،
Nokia
قیمت(تومان) مدل گوشی
Nokia X ۳۱۵,۰۰۰
Nokia XL ۵۱۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۱۰ ۳۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۵۲۵ ۴۸۵,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۶۳۰ ۷۱۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۱۰ ۵۴۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۸۲۰ ۸۶۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۷۲۰ ۶۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۰ ۹۶۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۹۲۵ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Nokia Lumia ۱۰۲۰ ۱,۵۱۰, ۰۰۰
Nokia Lumia ۱۳۲۰ ۹۹۰,۰۰۰
Nokia Lumia ۱۵۲۰ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Nokia C۲-۰۲ ۱۹۵,۰۰۰
Nokia C۲-۰۱ ۲۱۰,۰۰۰
Nokia C۲-۰۵ ۱۶۵,۰۰۰
Nokia C۲-۰۳ ۲۱۰,۰۰۰
Nokia C۲ _ ۰۶ ۲۰۵,۰۰۰
Nokia C۵-۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Nokia C۵ _ ۰۳ ۳۸۵,۰۰۰
Nokia C۶ ۴۵۰,۰۰۰
Nokia C۶ _ ۰۱ ۸۰۰,۰۰۰
Nokia ۷۰۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
Nokia E۶۶ ۴۴۰,۰۰۰
Nokia E۷۲ ۶۴۰,۰۰۰
Nokia Oro ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Nokia X۵-۰۱ ۶۵۰,۰۰۰
Nokia ۸۰۸ PUREVIEW ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۲ ۱۹۵,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۵ ۱۶۰,۰۰۰
Nokia Asha ۲۰۶ ۱۸۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۱ ۲۴۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۲ ۲۷۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۵ ۲۳۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۶ ۱۹۸,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۸ ۲۲۰,۰۰۰
Nokia Asha ۳۰۹ ۲۲۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۰ ۲۲۵,۰۰۰
Nokia Asha ۳۱۱ ۲۵۵,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۱ ۲۴۵,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۲ Dual SIM ۲۶۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۰۳ ۲۸۰,۰۰۰
Nokia Asha ۵۱۵ ۳۸۵,۰۰۰
Nokia N۸ ۸۵۰,۰۰۰
Nokia N۹ ۷۷۰,۰۰۰
Nokia N۲۲۵ ۱۹۰,۰۰۰
Apple

قیمت(تومان) مدل گوشی
Apple iPhone ۵C. ۳۲ ۱,۹۸۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵C. ۱۶ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵S. ۶۴ ۲,۸۵۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵S. ۳۲ ۲,۵۳۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵S. ۱۶ ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵.۱۶ ۱,۷۲۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵.۳۲ ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۵.۶۴ ۲,۲۰۰, ۰۰۰
Apple iPhone ۴S. ۱۶ - - -
Apple iPhone ۴S. ۳۲ - - -
Apple iPhone ۴S. ۶۴ - - -
Samsung
قیمت(تومان) مدل گوشی
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۰ H ۱,۸۳۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۵ G۹۰۶ به زودی
Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ ۱,۲۹۰, ۰۰۰
Samsung I۹۵۰۵ Galaxy S۴ ۱,۳۲۵, ۰۰۰
Samsung I۹۵۰۶ Galaxy S۴ ۱,۳۸۰, ۰۰۰
Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini ۸۵۰,۰۰۰
Samsung I۹۱۹۲ Galaxy S۴ mini ۸۹۰,۰۰۰
Samsung I۹۲۹۵ Galaxy S۴ Active ۱,۳۵۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy S۴ zoom ۱,۰۱۰, ۰۰۰
Samsung I۹۳۰۵ Galaxy S III ۱,۰۰۰, ۰۰۰
Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III Duos ۹۳۰,۰۰۰
Samsung I۸۲۰۰ Galaxy S III mini VE ۵۳۰,۰۰۰
Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini ۵۷۵,۰۰۰
Samsung I۹۱۰۰ Galaxy S II ناموجود
Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus ۷۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۸۲ ۳۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ ۴۲۵,۰۰۰
Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲ ۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star Pro S۷۲۶۰ ۲۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual ۵۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۲ ۹۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ ۱,۱۶۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo - ۹۰۶۰ ۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand۲ - G۷۱۰۲ ۸۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ ۷۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ ۴۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۲ ۴۸۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ ۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ ۶۲۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۰ ۲۹۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ ۲۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Pocket Neo S۵۳۱۰ ۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ ۲۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ ۲۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ ۳۴۰,۰۰۰
Samsung S۳۸۵۰ Corby II ۱۹۰,۰۰۰
Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ ۱۶۵,۰۰۰
Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance ۶۷۵,۰۰۰
Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ ناموجود
Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ ۳۲۵,۰۰۰
Samsung I۸۲۶۰ Galaxy Core ۵۳۰,۰۰۰
Samsung E۱۱۹۰ ۹۰,۰۰۰
Samsung E۱۲۰۰ Pusha ۵۵,۰۰۰
Samsung E۱۲۸۲T ۹۵,۰۰۰
Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲ ۱۷۵,۰۰۰
Samsung C۳۵۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۰ - ۳۲GB ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung C۳۵۹۲ ۲۲۵,۰۰۰
Samsung C۳۷۸۰ ۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ N۹۰۰۵ - ۳۲GB ۱,۸۳۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۳ Neo ۱,۲۴۰, ۰۰۰
HTC
قیمت(تومان) مدل گوشی
HTC One. ۱۶ GB ۱,۲۳۰, ۰۰۰
HTC One. ۳۲ GB ۱,۳۱۰, ۰۰۰
HTC One. ۳۲ GB - Gold ۱,۳۵۰, ۰۰۰
HTC One. ۳۲ GB - DOUAL SIM ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HTC One M۸ ۱,۷۸۰, ۰۰۰
HTC One M۸ Mini ۱,۵۵۰, ۰۰۰
HTC One Max. ۱۶ GB ۱,۳۵۰, ۰۰۰
HTC One Max. ۳۲ GB ۱,۴۲۰, ۰۰۰
HTC One Mini ۸۹۰,۰۰۰
HTC One V ۵۳۵,۰۰۰
HTC One X + ناموجود
HTC One XL ۹۵۰,۰۰۰
HTC One S ۸۲۰,۰۰۰
HTC Sensation XL ناموجود
HTC Sensation XE ناموجود
Huawei Ascend G۳۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸S ۴۵۰,۰۰۰
HTC Windows Phone ۸X ۶۴۵,۰۰۰
HTC Amaze ۴G ۶۳۵,۰۰۰
HTC Butterfly - - -
HTC Butterfly S ۱,۵۲۰, ۰۰۰
HTC Desire C ۲۵۰,۰۰۰
HTC Desire P ۵۹۰,۰۰۰
HTC Desire SV ناموجود
HTC Desire V ۵۳۵,۰۰۰
HTC Desire X ۴۴۰,۰۰۰
HTC Desire L ۶۰۰,۰۰۰
HTC Rhyme ۵۸۰,۰۰۰
HTC Wildfire S ۲۹۰,۰۰۰
HTC Explorer ۲۳۵,۰۰۰
HTC Desire ۲۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
HTC Desire ۳۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
HTC Desire ۴۰۰ dual sim ۶۳۵,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۰ dual sim ۶۷۰,۰۰۰
HTC Desire ۵۰۸ ۵۵۰,۰۰۰
HTC Desire ۶۰۰ dual sim ۷۶۵,۰۰۰
HTC Desire ۶۰۱ ۶۶۵,۰۰۰
HTC Desire ۶۱۰ ۸۴۵,۰۰۰
HTC Desire ۷۰۰ dual sim ۹۵۵,۰۰۰
HTC VIGRO ۴۰۰,۰۰۰
HTC Desire ۸۱۶ ۹۹۰,۰۰۰
HTC Touch Pro۲ ۱۴۰,۰۰۰
HTC Radar ۵۲۰,۰۰۰
HTC ChaCha ۲۲۰,۰۰۰
Sony
قیمت(تومان) مدل گوشی
Sony Xperia Z۲ ۱,۹۱۰, ۰۰۰
Sony Xperia Z ۹۹۵,۰۰۰
Sony Xperia Z۱ ۱,۲۷۰, ۰۰۰
Sony Xperia Z۱ Compact ۱,۲۰۰, ۰۰۰
Sony Xperia Z Ultra ۱,۱۷۰, ۰۰۰
Sony Xperia ZR ۸۷۰,۰۰۰
Sony Xperia ZL - - -
Sony Xperia T ۸۴۰,۰۰۰
Sony Xperia TX - - -
Sony Xperia J ۵۸۰,۰۰۰
Sony Xperia U ۴۸۵,۰۰۰
Sony Xperia V ۷۸۵,۰۰۰
Sony Xperia Tipo ۳۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Sola - - -
Sony Xperia S ۸۲۰,۰۰۰
Sony Xperia Acro S ۷۵۰,۰۰۰
Sony Xperia SP ۷۱۰,۰۰۰
Sony Xperia SL ۸۷۰,۰۰۰
Sony Xperia L ۵۴۰,۰۰۰
Sony Xperia E ۳۴۰,۰۰۰
Sony Xperia E dual ۳۴۵,۰۰۰
Sony Xperia E۱ dual ۴۱۵,۰۰۰
Sony Xperia go ۶۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Neo L - - -
Sony Xperia Miro ۴۶۵,۰۰۰
Sony Xperia M ۵۱۰,۰۰۰
Sony Xperia M۲ ۹۳۵,۰۰۰
Sony Xperia C ۷۰۰,۰۰۰
Sony Xperia ion LTE ۸۷۰,۰۰۰
Sony Xperia T۲ Ultra dual ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Sony Ericsson
قیمت(تومان) مدل گوشی
Sony Ericsson XPERIA Arc ۸۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia arc S ۷۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson XPERIA Pureness ۱,۰۰۰, ۰۰۰
Sony Ericsson Aino ۳۸۰,۰۰۰
Sony Ericsson Live with Walkman ۴۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson Elm ۳۷۰,۰۰۰
Sony Ericsson Hazel ۴۷۰,۰۰۰
Sony Ericsson Mix Walkman ۳۳۰,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia mini ۵۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson XPERIA X۱۰ mini ۲۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson XPERIA X۲ ۲۶۰,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia mini pro ۵۶۰,۰۰۰
Sony Ericsson XPERIA Play ۷۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson W۹۸۰ ۲۸۰,۰۰۰
Sony Ericsson Xperia active ۶۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson Jalou ۳۵۰,۰۰۰
Sony Ericsson W۳۹۵ ۲۴۰,۰۰۰
LG
قیمت(تومان) مدل گوشی
LG G۲ - ۱۶GB ۱,۴۲۰, ۰۰۰
LG G۲ - ۳۲GB ۱,۴۲۰, ۰۰۰
LG G۲ mini ۸۶۰,۰۰۰
LG G FLEX - ۳۲GB ۱,۹۲۰, ۰۰۰
LG Nexus ۴ E۹۶۰ ۱,۱۵۰, ۰۰۰
LG Nexus ۵ - ۱۶GB ۱,۲۳۰, ۰۰۰
LG Nexus ۵ - ۳۲GB ۱,۳۳۰, ۰۰۰
LG Prada ۳.۰ ۹۵۰,۰۰۰
LG A۲۹۰ - - -
LG C۱۹۹ - - -
LG T۳۷۵ Cookie Smart ۱۸۰,۰۰۰
LG T۳۸۵ ۲۱۹,۰۰۰
LG Optimus G E۹۷۵ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
LG T۳۷۵ Cookie Smart ۲۳۰,۰۰۰
LG Optimus G Pro ۱,۲۰۰, ۰۰۰
LG G Pro Lite Dual Sim ۸۴۰,۰۰۰
LG Optimus Vu P۸۹۵ ۸۸۰,۰۰۰
LG Optimus ۴X HD P۸۸۰ ۱,۰۶۰, ۰۰۰
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ ۴۴۵,۰۰۰
LG Optimus L۱ II E۴۱۰ ۲۴۰,۰۰۰
LG Optimus L۱ II Dual E۴۲۰ ۲۲۵,۰۰۰
LG Optimus L۹ P۷۶۹ ۷۵۰,۰۰۰
LG Optimus Vu ۹۰۰,۰۰۰
LG Optimus TrueHD LTE P۹۳۶ ۱,۰۰۰, ۰۰۰
LG Cookie Smart T۳۷۵ ۱۸۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۵ - - -
LG Optimus L۹ P۷۶۸ - - -
LG Optimus ۳D Max P۷۲۰ ۹۰۰,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
LG Optimus L۳ E۴۰۵ ۲۷۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II E۴۳۰ ۳۵۵,۰۰۰
LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ ۲۶۰,۰۰۰
LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ ۳۲۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ ۴۳۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ II E۴۵۰ ۴۱۰,۰۰۰
LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ P۷۰۵ ۵۲۰,۰۰۰
LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ ۵۶۵,۰۰۰
LG Optimus L۷ II P۷۱۳ ۵۵۰,۰۰۰
LG Optimus L۹ P۷۶۸ ۶۹۰,۰۰۰
BlackBerry

قیمت(تومان) مدل گوشی
BlackBerry Curve ۹۲۲۰ ۴۶۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۳G ۹۳۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۶۰ ۶۶۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۹۳۷۰ ۶۰۰,۰۰۰
BlackBerry Curve ۸۵۲۰ ۳۶۵,۰۰۰
BlackBerry Bold ۹۷۸۰ ۵۱۰,۰۰۰
BlackBerry Bold ۹۷۹۰ ۸۰۰,۰۰۰
BlackBerry Bold Touch ۹۹۰۰ ۱,۱۳۰, ۰۰۰
BlackBerry Q۵ ۷۲۰,۰۰۰
BlackBerry Q۱۰ ۱,۰۳۰, ۰۰۰
BlackBerry Torch ۹۸۰۰ - - -
BlackBerry Torch ۹۸۵۰ ۶۷۰,۰۰۰
BlackBerry Z۳ ۹۸۰,۰۰۰
BlackBerry Z۱۰ ۸۰۰,۰۰۰
BlackBerry Z۳۰ ۱,۴۱۰, ۰۰۰
BlackBerry Pearl ۳G ۹۱۰۵ ۵۰۰,۰۰۰
BlackBerry Porsche Design ۹۹۸۲ ۶,۵۰۰, ۰۰۰
Huawei
قیمت(تومان) مدل گوشی
Huawei Ascend Y۲۱۰D ۲۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۳۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۱۱ ۲۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۵۳۰ ۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend Y۶۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
Huawei Ascend W۱ ۷۰۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ ۳۸۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۲۵ ۳۷۵,۰۰۰
Huawei Ascend G۶۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
Huawei G۶۱۰ ۴۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۷۳۰ ۴۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۳۳۰ - - -
Huawei Ascend G۳۳۰D U۸۸۲۵D ۴۵۰,۰۰۰
Huawei Ascend G۵۱۰ U۸۹۵۱ ۴۷۰,۰۰۰
Huawei Ascend Mate ۸۹۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۲ ۸۱۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۶ ۸۳۰,۰۰۰
Huawei Ascend P۷ ۱,۱۸۰, ۰۰۰
Huawei Honor ۳C ۶۲۰,۰۰۰
Huawei Honor ۳X G۷۵۰ ۸۲۰,۰۰۰
Alcatel

قیمت(تومان) مدل گوشی
Alcatel One Touch Snap ۶۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol ۷۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol X ۱,۰۱۰, ۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Ultra ۸۳۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Idol Mini ۴۹۵,۰۰۰
Alcatel One Touch Pixi ۱۹۵,۰۰۰
Alcatel One Touch S Pop ۲۷۵,۰۰۰
Alcatel One Touch X Pop ۴۵۵,۰۰۰
Alcatel One Touch M Pop ۳۹۰,۰۰۰
Alcatel One Touch Scribe HD ۸۶۰,۰۰۰
Alcatel OT - ۷۹۹ Play ۲۱۰,۰۰۰
Alcatel OT - ۸۰۸ ۲۲۰,۰۰۰
GLX
قیمت(تومان) مدل گوشی
GLX X۱ ۲۸۵,۰۰۰
GLX X۲ ۲۵۵,۰۰۰
GLX Mira ۲۷۹,۰۰۰
GLX LUSTER ۲ ۱۸۵,۰۰۰
GLX Luster ۱ ۱۸۵,۰۰۰
+ GLX Luster ۱۸۰,۰۰۰
GLX G۲ ۶۰۰,۰۰۰
GLX G۴ NFC ۵۹۰,۰۰۰
GLX G۳ ۴۰۰,۰۰۰
GLX Sky Dual Core ۴۶۰,۰۰۰
GLX W۰۰۲ ۷۰,۰۰۰
GLX W۰۰۳ ۶۰,۰۰۰
GLX H۴ ۹۰,۰۰۰
GLX H۳ ۸۹,۰۰۰
GLX H۱ ۹۰,۰۰۰
GLX ۶۶۱۰ ۹۲,۰۰۰
GLX T۳ ۱۱۵,۰۰۰
GLX Best ۲۰۰,۰۰۰
GLX Mini ۹۵,۰۰۰
GLX G۵ ۶۴۰,۰۰۰
GLX G۴ ۴۶۰,۰۰۰
GLX Sky ۴۵۰,۰۰۰
GLX SNOWY Dual - core ۳۷۵,۰۰۰
GLX Snowy ۴۰۰,۰۰۰
GLX B۲ ۷۱,۰۰۰
GLX B۳ ۷۴,۰۰۰
GLX B۴ ۷۱,۰۰۰
GLX K۲ Plus ۶۰,۰۰۰
GLX S۱ ۷۵,۰۰۰
GLX ۲۶۹۰A ۷۶,۰۰۰
GLX M۹ ۴۹,۰۰۰
GLX M۸ ۵۰,۰۰۰
GLX ۲۶۱۰ ۷۳,۰۰۰
GLX M۱ Plus ۷۰,۰۰۰
GLX R۰۲ ۸۲,۰۰۰
GLX R۹ ۷۵,۰۰۰
GLX H۱۸ ۷۲,۰۰۰
GLX Leon ۱۸۵,۰۰۰
GLX Z۱ ۲۷۰,۰۰۰
GLX A۰۰۴ ۴۸,۰۰۰
Dimo
قیمت(تومان) مدل گوشی
Dimo Sorena ۲۳۰,۰۰۰
Dimo Sorena ۲ ۲۵۵,۰۰۰
Dimo Maron ۱۰۵,۰۰۰
Dimo Sahand ۱۰۵,۰۰۰
Dimo Homa ۱ ۶۸,۰۰۰
Dimo Yas ۱۰۵,۰۰۰
Dimo Zarin ۱ ۷۰,۰۰۰
Dimo Zarin ۲ ۶۸,۰۰۰
Dimo Zarin ۴ ۵۲,۰۰۰
Dimo Afra ۱ ۵۲,۰۰۰
Dimo Ava ۱۲۰,۰۰۰
Dimo Afra ۲ ۶۸,۰۰۰
Dimo Sarv ۲۳۹,۰۰۰
Dimo Abshar II ۹۹,۰۰۰
Dimo Aria ۱۱۰,۰۰۰
Dimo Homa ۶۸,۰۰۰
Dimo Dena ۱۰۵,۰۰۰
Dimo Sam ۳۰۰,۰۰۰
Dimo ۷۰۰S ۴۵۰,۰۰۰
Dimo ۷۰۰ New ۲۴۰,۰۰۰
Dimo ۵۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Dimo Tous ۸۵,۰۰۰
Prestigio
قیمت(تومان) مدل گوشی
Prestigio ۳۳۵۰ ۲۱۰,۰۰۰
Prestigio ۳۵۴۰ ۲۱۵,۰۰۰
Prestigio ۳۶۷۰ ۱۹۰,۰۰۰
Prestigio ۴۳۲۲ ۴۱۵,۰۰۰
Prestigio ۵۱۰۱ ۷۸۵,۰۰۰
Prestigio ۵۳۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
Prestigio ۵۴۵۰ ۳۴۰,۰۰۰
Prestigio ۵۵۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
Prestigio ۵۷۸۵ ۵۹۵,۰۰۰
Prestigio ۷۰۷۹ ۶۵۰,۰۰۰
Prestigio ۷۱۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
Prestigio ۷۱۷۰ ۴۵۰,۰۰۰
Prestigio ۷۲۸۰ ۵۷۰,۰۰۰
Prestigio ۷۴۸۰ ۶۷۰,۰۰۰
Prestigio ۷۵۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
Prestigio ۷۶۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
ZTE
قیمت(تومان) مدل گوشی
ZTE Z۵ MINI ۱,۲۶۰, ۰۰۰
ZTE V ۸۲۹ ۴۳۰,۰۰۰
ZTE GRAND S LITE ۱,۱۲۰, ۰۰۰
ZTE Grand Memo LTE ۹۸۰,۰۰۰

ZTE BLADE L۲ ۶۰۵,۰۰۰