به گزارشافکارنیوز،بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر هیئت دولت به ولیالله سیف، بانک مرکزی موظف شده است ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ هیئت دولت، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که ۱۰۰ درصد ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت کردهاند اما به دلایلی بانک عامل گشایشکننده اعتبار، به تعهد خود در قبال این واردکنندگان عمل نکرده است، اقدام کند.