به گزارشافکارنیوز،مجیدرضا حریری گفت: بسته دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی را باید از منظر تئوریک مورد مطالعه و قضاوت قرار داد چراکه هنوز راه‌حل های اجرایی آن منتشر نشده است، اما به هرحال باید پذیرفت که کشور در شرایط رکود عمیق تورمی به سر می برد و تاکنون آنچه که دولت انجام داده است، کنترل رشد تورم است که در این رابطه موفق عمل شده است، اما به طور قطع اگر هر نوع سیاست انبساطی و منجر به رونق در شرایط فعلی اتخاذ شود، تاثیر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بنابراین، نکته مثبت بسته خروج از رکود دولت، توجه عمیق و شدید به موضوع خروج غیرتورمی از شرایط فعلی است. بر همین اساس برای خروج غیر تورمی نیاز است که راهکارهای دقیق و هوشمندانه ای در نظر گرفته شود که البته نگاهی هم به شرایط بین المللی کشور داشته باشد، به این معنا که چنانچه کشور با تحریم مواجه نبود، به راحتی با جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق بدون پول پرفشار به اقتصاد ایران بازمی گشت، در حالیکه هم اکنون با توجه به شرایط تحریم، باید به بخش هایی از صنعت کشور مراجعه شود که علاوه بر زمینه سازی برای خروج از رکود، اشتغالزایی مناسبی نیز در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این بسته این است که خروج غیرتورمی از رکود بر مبنای تحریک طرف عرضه و نه تقاضا مورد توجه واقع شده است و صنایع کوچک و متوسط، به نوعی شاه بیت خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس باید تکیه گاه اصلی خروج از رکود، توجه به صنایع کوچک و متوسط باشد و از سوی دیگر، بخش های پیشرو از صنعت و تولید که اساس اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و صنایعی که امکان صادرات دارند، باید مورد توجه واقع شوند.

به گفته حریری، به طور قطع، تهیه کنندگان بسته خروج از رکود راهکارهایی را برای اجرای مفاد آن در ذهن دارند که البته هنوز منتشر نشده است، اما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهندگان بسته می توانند ارایه دهند.

وی با بیان اینکه راهکارهای خروج از رکود تورمی از منظر اقتصاددانان و کارشناسان متفاوت است و به همین دلیل، انتقاداتی نیز ممکن است به راهکارهای اجرایی دولت وارد باشد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران از یک سو، هم اکنون تولید صنعتی متزلزلی دارد و در طی ۸ سال اخیر، علاوه بر اتفاقات و تصمیم گیری های غلط اقتصادی که منجر به تثبیت نرخ دلار و تکیه بر واردات بیشتر شده است، با تحریم و فشارهای بین المللی شدید مواجه شده است که اقتصاد را فی نفسه ضعیف کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: با تصمیم گیری سال ۸۵، اقتصاد اوضاع نامساعدی پیدا کرد و از سال ۸۹ نیز با تحریم های بین المللی مواجه شد، بنابراین مجموعه این شرایط بایستی در انتخاب راهکارها در نظر گرفته شود، چراکه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت، می توانستیم راهکارهای مناسب تری را ارایه دهیم.

وی اظهار داشت: کلیات بسته خروج از رکود تورمی، مثبت است و امید می رود که راه حل های مناسبی نیز ارایه شود، اما صاحب نظران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که بر کشتی سوار هستند که ناملایمات شدیدی دارد و باید دست به دست هم داد و از منظر علمی و نظری تلاش کنیم که این بسته به سرانجام مناسب برسد.

به اعتقاد حریری، موضوع رکود و مشکل اشتغال، اقتصاد ایران را به نحو ناراحت کننده ای عذاب می دهد و اگر دقت لازم صورت نگیرد، آینده اقتصادی کشور تحت تاثیر تصمیمات امروز قرار خواهد گرفت، بنابراین علیرغم اختلاف نظرها و مشرب های مختلف اقتصادی که وجود دارد، باید تلاش کرد که از شرایط رکودی فعلی خارج شده و با تحمل کمترین تورم، رونق را به اقتصاد باز گردانیم.

وی افزود: به نظر می رسد برای عبور از این پیچ تاریخی باید راهکارهای منطقی تدوین کنیم که در نهایت منتهی به اقتصاد بازار، شفافیت و رقابت باشد اما راه حل اجرایی در شرایط فعلی تزریق مالی به صنایع زیربنایی همچون نفت و گاز است، چراکه این دو می توانند منجر به ارزآوری برای کشور شوند؛ این در حالی است که طی سالهای گذشته، تحریم کنندگان نیز تمرکز بیشتری بر این بخش داشته اند و تحریم نیز به این دو بخش لطمات زیادی برگزار شده است.

حریری گفت: باید با اتکای به سرمایه گذاری های نفت و گاز، کشور را بسازیم. البته این راهکار برای شرایط فعلی اقتصاد ایران است، در غیر این صورت در بلندمدت نباید اتکای زیادی به این بخش صورت گیرد و باید بر سایر بخش های اقتصادی متمرکز شود، اما در حال حاضر علاوه بر سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی، به دنبال صنایعی باشیم که امکان صادرات دارند و بازارهای صادراتی آنها همچنان برای کشور محفوظ است تا بتوان ارز حاصل از صادرات را در داخل کشور سرمایه گذاری کرد.

وی اظهار داشت: البته توجه به صنایع کوچک و متوسط در شرایط فعلی می تواند اشتغال های کم هزینه تری را برای دولت داشته باشد؛ به خصوص اینکه این صنایع در دست بخش خصوصی واقعی هستند و می توان با اتکا به بنیه بخش خصوصی، کشور را از این شرایط نجات داد، البته وقتی اشتغال و تولید بهبود یابد، به طور قطع این نگاه حمایتی به صنعت نفت و گاز باید تغییر اساسی یابد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: البته باید به مرور از وضعیت مدیریت دولتی در صنایع فاصله گرفته و اقتصاد ازاد، رقابتی و شفاف داشته باشیم که کیمیایی است که اقتصاد ایران را نجات می دهد ولی الان اقتصاد ایران بیمار است.

وی افزود: البته دولت باید به انضباط پولی خود پایبند باشد و شفاف عمل کند، تا همه بدانند که چه اتفاقی رخ داده است و تصمیم گیری دولت به چه سمت سوق یافته است.