به گزارشافکارنیوز،براساس جدیدترین آمارهای گمرک، در حالی تعداد ۲۳ هزار و ۲۴۲ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۴۸۴ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار در فصل بهار وارد کشور شد که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۸ هزار و ۵۱۵ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۱۸۹ میلیون و ۳۸۱ هزار دلار بود.

به عبارت دیگر، واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳ برابر شده است و از لحاظ تعداد حدود ۱۷۳ درصد و از لحاظ ارزش حدود ۱۵۵ درصد رشد را نشان می دهد.

در همین حال، از مجموع کل واردات خودرو در فصل بهار، ۹ هزار و ۱۴۰ دستگاه به ارزش بیش از ۱۸۶ میلیون دلار در خردادماه امسال وارد کشور شده است، یعنی تعداد خودروهای وارداتی در خردادماه از کل واردات خودرو در فصل بهار پارسال بیشتر است.