به گزارشافکارنیوز،مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص بنزین سفرهای تابستانی اظهار داشت: اختصاص بنزین برای سفرهای تابستانی بایستی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و ستاد ریاست جمهوری به تصویب برسد و بعید به نظر می‌رسد که امسال سهمیه ویژه‌ای برای سفرهای تابستانی اختصاص یابد.

کشکولی در خصوص بنزین ۴۰۰ تومانی گفت: موجودی بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت‌ها و موتور سیکلت‌ها و خودروها مجموعا ۱.۳۰۰ میلیارد لیتر است و هم اکنون به عدد کمتر از یک میلیارد لیتر رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران یادآور شد: در حال حاضر محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده و این سهمیه فعلا معتبر است.