به گزارشافکارنیوز،جدیدترین قیمت گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است.

این قیمت‌ها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است. این هفته قیمت ها با اندکی کاهش همراه شده است.

SAMSUNG

برند – مدل قیمت(تومان)
Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۳۲ - " ۵.۷ ۱,۸۷۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۳۲G - " ۵.۷ ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ ۹۸۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim ۹۲۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Grand۲ - G۷۱۰۲ - G۷۱۰۲-۸G - " ۵.۲-۲Sim ۹۱۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim ۷۰۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Core - ۸G - " ۴.۳-۲Sim ۵۶۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - SDuos۲ - S۷۵۸۲-۴G - " ۴-۲Sim ۴۳۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim ۳۳۰,۰۰۰

SONY

Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Sony - Xperia - T۲ - Ultra - dual - ۸G - " ۶-۲Sim ۱,۱۲۰, ۰۰۰
Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ ۹۳۰,۰۰۰
Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶ ۷۵۰,۰۰۰
Sony - Xperia - C - ۴G - " ۵-۲Sim ۷۰۰,۰۰۰
Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳ ۵۳۰,۰۰۰

APPLE

Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - - مشکی ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - - طلایی ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - نقره ای ۲,۱۸۰, ۰۰۰
Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ ۲,۱۰۰, ۰۰۰

HUAWEI

Huawei - Ascend - G۶-۴G - " ۴.۵ ۹۵۰,۰۰۰
Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷ ۹۰۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - G۷۳۰-۴G - " ۵.۵ ۵۵۰,۰۰۰
Huawei - ascend - G۵۱۰-۴G - " ۴.۵ ۴۵۰,۰۰۰
Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim ۴۷۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - G۵۲۵ ۵۰۰,۰۰۰
Huawei - ascend - Y۳۰۰-۴G - " ۴ ۳۴۰,۰۰۰
Huawei - ascend - Y۳۲۰-۴G - " ۴-۲Sim ۳۰۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - Y۲۲۰-۲۵۶M - " ۳.۵ ۲۳۰,۰۰۰

LG

LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲ ۱,۴۷۰, ۰۰۰
LG - Nexus ۵-۳۲G - " ۵ ۱,۴۰۰, ۰۰۰
LG - G۲ - mini - D۶۱۸-۸G - " ۴.۷-۲Sim ۹۱۰,۰۰۰
LG - L۹۰ - D۴۰۵-۸G - " ۴.۷ ۸۵۰,۰۰۰
LG - L۴۰ - D۱۶۰-۴G - " ۳.۵ ۳۱۰,۰۰۰
LG - Optimus - L۱ - Dual - E۴۲۰-۴G - " ۳-۲Sim ۲۵۰,۰۰۰