فروش آپارتمانهاي مسكوني لوكس با كليه امكانات رفاهي براي دهكهاي ۸ به بالا، قسطي شد. در تهران تعدادي از سازمانها و دستگاههايي كه به صورت دورهاي املاك مسكوني تحت تملكشان را به مزايده ميگذارند، اخيرا فروش مجتمعهاي مسكوني لوكس در شمال تهران را نيز به پاي ميز مزايده آوردهاند و شرايط مناسبي را براي مزايده آنها در نظر گرفتهاند.

قیمت پایه مزایده این آپارتمان‌ها که دارای استخر و سونا و جکوزی است متر مربعی ۴ میلیون تا ۵ میلیون تومان اعلام شده است که برنده مزایده کافی است ۴۰ درصد ارزش معامله را نقد و مابقی را در اقساط ۱۲ تا ۱۸ ماهه پرداخت کند. به نظر می‌رسد انتخاب فروش قسطی خانه‌های لوکس در تهران از آنجا مد نظر قرار گرفته که توان ضعیف مالی متقاضیان خرید مسکن در همه دهک‌ها حتی پر درآمدها مشخص شده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» یک سازمان دولتی مجموعه‌ای از آپارتمان‌های مسکونی در الهیه و ولنجک با متراژ‌های ۲۵۰ متر، ۳۰۰ متر و ۴۰۰ متر مربع را با قیمت پایه از ۳ میلیون تا ۲/۵ میلیون تومان به مزایده گذاشته است.