بر اساس این مصوبه که در خرداد سال جاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است شرکت مخابرات ایران می تواند برای واگذاری هر لینک دومگابیت برثانیه E۱ حداکثر پنج میلیون ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه اندازی و ماهانه حداکثر ۷۵۰ هزار ریال برای هزینه های نگهداری این خطوط از بهره برداران دریافت کند.

به گزارش مهر، پیش از این شرکت مخابرات ایران به ازای واگذاری خطوط دو مگابیت بر ثانیه E۱ مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان ودیعه دریافت می کرد که بر اساس این مصوبه، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E۱ پنج میلیون ریال هزینه اتصال، نصب و راه اندازی را از ودیعه ۳۰ میلیون ریالی بهره برداران کسر کرده و مبلغ باقیمانده را به آنان بازگرداند.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران می تواند باقیمانده ودیعه را پس از کسر هزینه راه اندازی خط E۱ نزد خود نگه دارد که در این صورت باید به ازای این مبلغ ماهانه دو درصد یعنی ۵۰۰ هزار ریال تا استهلاک کامل الباقی مبلغ به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

به گزارش مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ که از طریق آن اینترنت دایل آپ با سرعت ۵۶ کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می شود حدود یک سال است موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی، شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است چرا که مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای سال ۸۹ با تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E۱ و بدون مجوز از رگولاتوری، موجبات نارضایتی شرکتهای اینترنتی را فراهم کرده بود.

از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل می شوند.