محمدعليآبادي در جريان اولين بازديد خود از منطقه ويژه انرژي پارس در منطقه عسلويه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازديد امروز يك بازديد اجمالي بود و بررسيهاي فني و مهندسي بايد به صورت دفتري و جداگانه انجام شود. چنانكه بعد از بررسيهاي دقيقتر فني ميتوان در مورد پيشرفت پروژهها براساس زمانبندي اظهار نظر كرد البته قطعا تلاش بر اين است كه كارها براساس برنامه زمانبندي پيش برود.

به گزارش فارس، وی تصریح کرد: امروز عسلویه مورد توجه نظام است چرا که عسلویه و پارس جنوبی می‌تواند سکوی پرش اقتصادی کشور باشد.

سرپرست وزارت نفت تصیرح کرد: تبعاً در وزارت نفت برای استفاده از همه امکانات موجود کشور در موضوع تأمین سرمایه، چه از بخش خصوصی چه سرمایه‌گذاری خود وزارت نفت و چه سرمایه‌گذاری از طریق منابع خارجی برنامه‌های وسیعی طراحی شده و بنده نیز آن را گسترده‌تر خواهم کرد.
وی اظهار داشت: قطعاً برای جبران عقب‌ماندگی‌ ما از قطر در برداشت از پارس جنوبی فکر و برنامه‌ریزی خواهیم کرد چرا که همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره کردند این منطقه یک منطقه مشارکتی غیرقابل تقسیم است و هر کس بیشتر از آن برداشت کند برده است. بنابر این ما باید تمام توانایی‌های خود را برای استفاده از این مخزن مشترک به کار ببریم.
علی‌آبادی افزود: یقینا دولت، مجلس، نظام و در رأس آنها مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای در این رابطه دارد.
وی در ادامه گفت: پیمانکاران عوامل اجرایی هستند و ما آنها را همکاران خود و بخشی از ساختار صنعت نفت برای پیشبرد کار می‌دانیم.
سرپرست وزارت نفت اضافه کرد: اجلاس اخیر اوپک بازده خوبی داشت چنانکه اغلب‌ کشورها در کنار ایران قرار گرفته‌اند و با استدلال ما در جلسه مبنی بر عدم افزایش سقف تولید اوپک موافق بودند.
وی تصریح کرد: ما استدلالمان را در اوپک مطرح کردیم و به جز سه کشور عربستان، امارات و کویت کشوری دیگری مخالفت قطعی نمی‌کرد و همه این استدلال را قبول داشتند.
علی‌آبادی افزود: تنها کشور جدی موافق افزایش تولید عربستان بود و با التهاب خاصی این مسئله را دنبال می‌کرد که مخالفت جدی اغلب اعضا تکلیف را مشخص کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: جلسه ما با اتحادیه اروپا یک جلسه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده است و هر طرف با دیدگاه خود مسائل خود را مطرح می‌کند؛ منافع مشترکی وجود دارد که می‌توانیم روی آنها به توافقی برسیم.
وي در پايان گفت: كميته جهاد اقتصادي به زودي تشكيل خواهد شد و موضوع پارسجنوبي در دستور كار آن قرار خواهد گرفت.