پرويز كرمي اظهار داشت: موضوع تأخير ازدواج يكي از مشكلات اصلي جوانان است؛ طي آمار ۱۲ ميليون جوان در آستانه ازدواج قرار دارند از طرفي متولدين سالهاي دهه ۶۰ بيشترين آمار افزايش سن ازدواج را به خود اختصاص ميدهند.

به گزارش فارس، وی افزود: طبق آمار ارائه شده امسال، میانگین سن ازدواج برای مردان ۵/۲۶ سال و برای زنان ۵/۲۲ سال است که تقریباً یک تأخیر ۵ ساله برای هر دو سن است.

معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان دلایل اصلی و مهم این تأخیر را مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: موضوع اشتغال به امر تحصیل در پسران و دختران همچنین دیدگاه‌های رسوخ شده فرهنگی و اجتماعی در جامعه باعثبالا رفتن سن ازدواج جوانان شده است البته مشکلات اقتصادی و اشتغال دلیل دیگری برای عدم تشکیل زندگی مستقل است اما این مسئله در درجه سوم و چهارم قرار دارد.

کرمی با تأکید بر اینکه نقش حساس‌سازی جامعه نسبت به امر ازدواج باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: باید بدانیم که ورودی‌های ازدواج هر ساله به این آمار ۱۲ میلیون اضافه می‌شود بنابراین به طور تقریبی رشد ازدواج با در نظر گرفتن این موضوع ثابت یا اندکی افزایش خواهد داشت مگر اینکه تلاش بیشتری در این خصوص داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه آمار ازدواج در سال‌های گذشته افزایش هر ساله را نشان می‌دهد، بیان داشت: متأسفانه افزایش انتظارات خانواده‌ها از جوانان موجب کند شدن روند ازدواج و تشکیل خانواده شده است که خود دلیل دیگری برای به تأخیر افتادن ازدواج جوانان است چرا که جوان پسر پس از طی کردن دوران خدمت سربازی قادر نخواهد بود انتظارات بالای خانواده دختر را تأمین کند و این امر یعنی توقعات اقتصادی و فرهنگی به تعبیر دیگر چشم و هم چشمی‌ها، بالا رفتن میزان تحصیلات و نگرش‌ غلط جوانان به امر ازدواج جوانان را از تشکیل خانواده باز می‌دارد.

كرمي در پايان تأكيد كرد: جامعه بايد در توانمندسازي جوانان در امر ازدواج، انتخاب همسر، روش صحيح خواستگاري، آسانسازي امر ازدواج و سهلگيري اقتصادي همت مضاعف داشته باشد از سويي با توجه به اين سنت حسنه بيش از اين موضوع ازدواج بايد در صدا و سيماي جمهوري اسلامي، رسانههاي جمعي، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تبليغ و فرهنگ سازي شود.