به گزارش ايسنا، براساس اعلام ادارهكل نظارت بر كيفيت، بازرسي و قرنطينه چين ۹۴ هزار و ۸۷۴ دستگاه از خودروهاي مزدا ۳ براي برطرف شدن عيب آنها از بازار فراخوان شدهاند.

خودروهای مزدا۳ وارداتی به چین شامل مدلهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می‌شوند. همچنین بخشی از این خودروها نیز در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ در چین تولید شده‌اند.

به گزارش شينهوا، براساس اعلام ادارهكل نظارت بر كيفيت، بازرسي و قرنطينه چين برف پاك كن خودروهاي مزدا۳ داراي نقص جدي بوده و حتي ممكن است اين قسمت از خودرو به كلي از كار بيفتد. قرار است نقص موجود در خودروهاي مزدا۳ كاملا رايگان برطرف شود.