در حالی که ۱۳ ماه از ابلاغیه بانک مرکزی به سیستم بانکی می گذرد هنوز مشخص نیست کدام یک از بانکهای خصوصی همچنان بانک باقی می مانند و یا کدام یک از انها در استانه تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری هستند.

فارغ از بانکهایی که در سال ۸۹ به ثبت رسید اند یعنی: بانک حکمت ایرانیان، آرین، آریا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، توس فردا، مهر اقتصاد، توس فردا، قوامین و توسعه فردا، که باید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه ای معادل ۴۰۰ میلیارد تومان را تامین کنند بالغ بر ۹ بانک قدیمی بخش خصوصی هنوز وضعیت نا مشخصی دارد وچون هنوز صورت های مالی این بانکها منتشر نشده است نمی توان گفت کدام یک از آستانه تبدیل شدن به موسسات مالی و اعتباری دور شده اند.

بر اساس صورتهای مالی منتشر شده سال ۸۸ در مجموع این ۹ بانک باید طی سال ۸۹ معادل ۱۵۶۷ میلیارد تومان افزایش سرمایه را در سال ۸۹ تامین می کردند ولی به نظر می رسد با توجه به اعلام مجدد ضرب الاجل بانک مرکزی که قرار بود در اسفند سال ۸۹ به پایان می رسید، حداقل بخشی از بانکهای خصوصی هنوز نتوانسته اند در افزایش سرمایه خود موفق عمل کنند و احتمال دارد به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شوند.


سرمایه بانکهای خصوصی

البته این تامین سرمایه در شرایط اقتصادی سال ۸۹ بسیار مشکل بوده و دور از ذهن است بانکهای فوق توانسته باشند گامی جدی در این زمینه بردارند، هرچند تجربه بانک مرکزی در قبال ساماندهی صندوق های قرض الحسنه نشان داده است که بانکها همچنان در این زمینه فرصت دارند و احتمال انکه پایان تیرماه آخرین ضرب الاجل بانک مرکزی برای بانکهای خصوصی باشد بسیار ضعیف به نظر می رسد.