به گزارشافکارنیوز،وزیر نیرو گفت: یکی از روش‌ های مناسب جهت رضایتمندی مصرف‌ کنندگان، اجرای طرح جداسازی آب از مصارف بهداشتی است که مطالعات آن از سوی آبفای کشور انجام می‌شود.

وزیر نیرو بر لزوم کاهش هدررفت شبکه آب در شهرها تاکید کرد و اظهارداشت: تامین اعتبار جهت اصلاح بخش‌ هایی از شبکه به‌ منظور کاهش هدررفت آب شرب به‌ عنوان یک تکلیف مورد توجه وزارت نیرو است.

چیت چیان درباره طرح‌ های انتقال آب از سرشاخه‌ های نکارود به میزان ۱۱۰ میلیون مترمکعب با هدف تامین آب شرب و صنعت شهرستان دامغان، اصلاح شبکه‌ های آبرسانی روستایی و تامین اعتبار به‌ منظور رفع مشکلات آبرسانی به روستاهای این شهرستان گفت: طرح نکارود یکی از طرح‌ های در حال پیگیری است که نیازمند مدت زمان مناسب جهت هماهنگی با آب منطقه‌ ای مارندران درباره نیازهای آب شرب و اتخاذ تصمیم در نشست‌ های آینده است.

وی درباره کیفیت آب شهرستان دامغان گفت: یکی از روش‌ های مناسب جهت رضایتمندی مصرف‌کنندگان، اجرای طرح جداسازی آب از مصارف بهداشتی است که مطالعات آن از سوی آبفای کشور انجام می‌شود.

وزیر نیرو سپس با تاکید بر لزوم کاهش تلفات آب در شهرها بیان داشت: هماهنگی با شورای شهر و تامین اعتبار جهت اصلاح بخش هایی از شبکه به عنوان یک تکلیف مدنظر است.