به گزارشافکارنیوز،منصور ریاحی با اشاره به کسری جایگاه های CNG در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور، گفت: با دستورات جدید وزیر نفت افزایش ظرفیت عرضه گاز طبیعی در جایگاه های موجود در سطح شهر و حاشیه تهران در اولویت قرار گرفته است.

مدیر طرح توسعه سی. ان. جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه با اجرای این طرح جدید در تمامی جایگاه‌های موجود از فضاهای بدون استفاده با نصب کمپرسور و تلمبه‌های جدید برای افزایش ظرفیت عرضه گاز استفاده می شود، تصریح کرد: علاوه بر این احداثجایگاه های جدید CNG هم در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به رونمایی از قراردادهای جدید به منظور توسعه صنعت CNG در کشور، بیان کرد: بر این اساس امسال برای نخستین بار و مطابق با مفاد قانون بودجه قراردادهای بیع متقابل و BOT با سرمایه گذاران بخش خصوصی امضا خواهد شد.

وی با اشاره به مکاتبات انجام گرفته با صندوق توسعه ملی به منظور گشایش خطوط اعتباری برای سرمایه گذاران بخش خصوی صنعت CNG، تبیین کرد: بر این اساس اخیرا یک پروژه احداثیکهزار جایگاه گاز با مشارکت بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

ریاحی با تاکید بر اینکه هم اکنون مقدمات گشایش اعتباری برای این طرح ساخت جایگاه‌های CNG در کشور انجام شده است، یادآور شد: این یکهزار جایگاه CNG قرار است در قالب کنسرسیومی با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی احداثشود.

مدیر طرح توسعه سی. ان. جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت CNG کارمزد ویژه به سرمایه گذاران و سازندگان جایگاه CNG پرداخت می شود، گفت: با اجرای طرح کارمزد ویژه تاکنون احداثنزدیک به ۵۰ جایگاه یا به پایان رسیده و یا در مراحل نهایی ساخت قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول با موافقت شورای عالی اقتصاد کارمزد ویژه برای جایگاههای CNG تهران ۱۴۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز و در جایگاه های سایر شهرها ۱۲۰ تومان تعیین شده است.