به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال به آگاهی آن دسته از هموطنان گرامی سرپرست خانوار که پیش از این در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران شرکت کرده‌اند و در سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www. refahi. ir با پیام «اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است» مواجه شده‌اند و یا به دلیل ازدواج بعد از تاریخ ۱/۵ / ۸۷ تشکیل خانواده داده و یا به دلیل طلاق بعد از تاریخ مذکور وضعیت خانوار آنان تغییر کرده است، می‌رساند که برای تصحیح مشخصات یا تغییر وضعیت خانوار خود می‌توانند به سامانه‌ای که به این منظور به آدرس www. ncr. ir‌در نظر گرفته شده مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند.

اين سامانه از روز شنبه ۲۷/۶/۸۹ به مدت يك هفته داير است.