به گزارشافکارنیوز،در بخشی از این برنامه یکی از بینندگان با ارسال عکسی به شبکه اجتماعی پایش، نظر وزیر اقتصاد را در مورد آن عکس جویا شد.

وزیر اقتصاد در واکنش به این عکس گفت: مسلما دولت تصمیم ندارد که واردات کالاهای لوکس و تجملی را تشویق کند. به همین دلیل نرخ سود روی کالاهای تجملی افزایش پیدا کرده است و ما در آستانه تشکیل دولت نرخ سود مربوط به کالاهای گروه دهم را دو برابر کردیم. این رشد فزاینده واردات نشان دهنده توزیع نابرابر درآمد است.

وی افزود : آن چیزی که از سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل فهم بوده این است که همه مردم باید فرهنگ استفاده و مصرف کالاهای داخلی را باید تبلیغ و ترویج کنند. اینکه استفاده از کالاهای خارجی و لوکس به عنوان تفاخر محسوب می شود جای تاسف دارد و با ارزش های والای اسلامی سازگار نیست. به هر حال استفاده از این کالاها حاکی از وجود نابرابری های درآمدی است و قطعا یکی از وظایفی که دولت برعهده دارد این است که زمینه برقراری تعادل و توازن نسبی در توزیع درآمد در کشور را برقرار کند.