به گزارشافکارنیوز،سعید فیروزآبادی مدیر گمرک اختصاصی نفت و مشاور مدیرکل گمرک فرودگاه امام(ره) با اشاره به ایجاد گمرک تخصصی نفت گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و به منظور افزایش همکاری موجود و تسهیل امر تشریفات عبور داخلی و ترخیص کلیه کالاها و فراورده و محصولات پتروشیمی صادراتی و وارداتی متعلق به وزارت نفت و شرکت های تابعه به استناد ماده(۳۲) قانون امورگمرکی و به موجب مصوبه شماره ۵۵۸۹۶/۴۸۱۳۵ مورخ ۲۲/۳ / ۹۱ هیئت محترم وزیران و نیز بر اساس یادداشت تفاهم شماره ۱۳۵۸۵۹/۳ / ۲۶ مورخ ۳/۴ / ۹۱ طرح راه اندازی گمرک اختصاصی نفت به عنوان نخستین گمرک اختصاصی منعقد و ابلاغ شد.

وی افزود: هم اینک گمرک اختصاصی نفت در محوطه ای به مساحت ۳۰ هزارمترمربع شامل دو انبار مسقف به متراژ ۴ هزارمترمربع و یک انبار هانگار به متراژ ۳ هزار مترمربع، یک باب ساختمان اداری، ساختمان درب خروج و باسکول می باشد که مکان فوق جزو اماکن گمرکی موضوع بند(ت) ماده(۱) قانون امورگمرکی تلقی و تحت نظارت حوزه ۶ گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) می باشد.

مدیر گمرک اختصاصی نفت تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب و در راستای تسریع و تسهیل در انجام خدمات و تشریفات گمرکی و جلوگیری از تخلیه و بارگیری مضاعف و کاهش خسارات احتمالی با راه اندازی این گمرک از این پس شرکت های مذکور می توانند مقصد کالاهای وارده خود را گمرک اختصاصی نفت تعیین کرده و تشریفات مربوطه را صرفا در این گمرک پیگیری و به انجام برسانند.

وی در پاسخ به وضعیت گمرک تخصصی نفت و شروع به کار آن گفت: مطابق ماده ۱۰ قرارداد فی مابین صدور مجوز عملیاتی گمرک مذکور منوط به تودیع تعهد ذیحسابی طبق فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد که تاکنون از سوی وزارت نفت این امر محقق نگردیده است.

مشاور مدیرکل گمرک فرودگاه امام(ره) با تاکید بر ارائه تسهیلات برای استفاده کنندگان از این گمرک اختصاصی اظهار کرد: استفاده از نیروهای آموزش دیده به منظور ارزیابی دقیق کالاهای خاص، ایجاد رویه واحد در انجام تشریفات گمرکی، توجه دقیق به ارزش محمولات خاص و جلوگیری از بیش و کم اظهاری و اعمال دقیق کنترل های لازم همچنین تسریع در امر ترخیص کالاهای خاص با هماهنگی سازمان های همجوار و در نتیجه کاهش تمام شده قیمت کالاها از تسهیلات ارائه شده است که موجب پایین آمدن هزینه های پروژه های نفتی و تسهیل فرایندها و ارائه خدمات بهتر و روان سازی امور تجاری خواهد شد.

فیروز آبادی از راه اندازی گمرکات چند گمرک تخصصی خبر داد و گفت:در مراحل بعدي به استناد ماده ۲ تفاهم نامه وزارت نفت و گمرك راه اندازي گمركات اختصاصي نفت در بندر عسلويه،بندر امام (ره)، اسكله كشتي سازي در منطقه ويژه خليج فارس و بندرعباس با توجه به قانون وزارت نفت و قانون امور گمركي جمهوري اسلامي ايران در دستور كار است .