به گزارشافکارنیوز،فرامرز توفیقی از برگزاری نشست کارشناسی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری در هفته آینده خبر داد و گفت: محور گفتگوها جمع بندی چک لیست ها و اطلاعات دریافت شده از کارخانجات به منظور تهیه مستندات اولیه درباره ارتباط بین مزد و بهره وری خواهد بود.

رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: همچنین پس از جمع بندی چک لیست ها، قرار است ۸ راهکار مشخص در این زمینه ارائه شود. حذف واسطه ها از چرخه تولید و به صورت کلی تامین مواد اولیه تا تولید محصول یکی از این ۸ راهکار خواهد بود.

توفیقی ادامه داد: در بخش دیگری از کار موضوع بهینه سازی استفاده از نیروهای کار و منابع انسانی مدنظر است. استفاده صحیح از منابع انرژی در تولید و کارخانجات نیز بخش دیگری از راهکارهای ۸ گانه مدل جدید تعیین مزد است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی تصمیمات درست گمرکی و ارائه مشوق های موثر مالیاتی برای امر تولید نیز موضوع دیگری است که باید توسط کارگروه تخصصی مورد بحثو بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: هدفمند کردن پرداخت سهم صنعت از فازدوم هدفمندی یارانه ها نیز از دیگر بخش های سند اول مدل جدید تعیین مزد خواهد بود که از طریق مباحثکارشناسی، تکمیل و ارائه می شود.

کارگروه تخصصی مزد و بهره وری که به دستور وزیر کار تشکیل شده، قرار است از طریق حضور مقامات ارشد وزارت کار، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان، مسئولان کارگری و کارفرمایی مباحثی را برای اولین بار در زمینه نحوه تعیین یک مدل جدید برای دستمزد مشمولان قانون کار، اقدامات موثری را انجام دهد.

در واقع این کارگروه به دنبال بررسی های کارشناسی و تخصصی در نحوه هزینه کرد بنگاه ها از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید، به دنبال شناسایی مراحل هزینه بر، پیشنهاد نحوه کاهش هزینه های بنگاه، شناسایی و اعلام هزینه های سربار تولید و در نتیجه کاهش از هزینه های بنگاه ها در جریان تولید است.

این کارگروه معتقد است تدوین مدل جدید تعیین مزد علاوه بر اینکه می تواند به روش چانه زنی و مذاکره ای تعیین حداقل دستمزد که سالیان متمادی به کار گرفته می شود و متاسفانه هیچگاه درصدهای تعیین شده نیز مورد رضایت کامل کارگران و یا کارفرمایان نبوده، پایان دهد.

علاوه بر این، از طریق ارائه راهکارهای نحوه کاهش هزینه های تولید، این کارگروه امیدوار است که بتوان سهم مزد از قیمت تمام شده تولید را افزایش داد.

در حال حاضر، به دلیل وجود هزینه های سربار و غیرکارشناسی در تولید، سهم مزد در ایران از قیمت تمام شده بین ۸ تا ۱۲ درصد است در حالی که این میزان در برخی کشورها تا ۶۰ درصد نیز اعلام شده که به معنی کاهش چشمگیر هزینه های تولید در آن کشورها و افزایش قابل ملاحظه سهم دستمزد نیروی کار است.