به گزارشافکارنیوز،علی ربیعی افزایش فرصت های شغلی پایدار را از مهم ترین برنامه های دولت در سال جاری اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال نرخ رشد اشتغال به ۲.۵ درصد افزایش یابد.

وزیر کار همچنین پیش بینی کرد نرخ رشد اشتغال کشور تا دو سال آینده به ۵ درصد افزایش یابد. وی افزود: البته تحقق این هدف به همدلی و همراهی سایر بخش ها و دیگر ارگان ها و دستگاه های مرتبط با اشتغال جوانان نیاز دارد.

ربیعی درباره وضع فعلی اشتغال در کشور نیز گفت: سال های گذشته اشتغال با رشد منفی مواجه بود و این مشکل ادامه داشت. به منظور حل مشکل اشتغال کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور نیاز داریم.

وی اظهارداشت: برای حل مشکل اشتغال باید کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه نیز اعتدال را سرلوحه کار قرار داده و از سیاست زدگی بپرهیزند.

وزیر کار خاطرنشان کرد: رسیدگی به مشکل اشتغال و فقر را باید از استان ها آغاز کرد تا این مهم نیز موثر شود.