رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در حال حاضر حدود یک میلیارد لیتر بنزین در کارت سوخت خودروها باقی مانده است.

محمد رویانیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، درخصوص میزان بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت موجود در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از یک میلیارد لیتر بنزین در کارت های سوخت وجود دارد که البته این مقدار روند نزولی گرفته و هر روز از میزان آن کاسته می شود.

مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه هنوز زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام نشده و دولت قطعا این قانون را در نیمه دوم سال اجرا خواهد کرد، تصریح کرد: در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت از بین نخواهد رفت و حق استفاده مردم از سهمیه بنزینی که تاکنون استفاده نکرده اند محفوظ خواهد ماند.

وی تمام اخبار منتشر شده در خصوص قیمت بنزین در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را بر پایه حدس و گمان عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حضر هفته ای دو جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل و سناریوهای نهایی مورد بررسی قرار می گیرد اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

رویانیان در خاتمه تصریح کرد: زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برعهده رئیس جمهور است و خود ایشان زمان اجرای آن را اعلام خواهد کرد.