به گزارشافکارنیوز،حمید چیت چیان اظهار داشت: اعتباراتی که در دولت گذشته برای احداثزیرساختهای تأمین آب و برق واحدهای مسکن مهر تعیین شده بود، با توجه به افزایش هزینه ها، جوابگوی تأمین سرمایه برای اجرای تمامی پروژه های احداثزیرساختهای آبرسانی و برقرسانی و نصب انشعابات نبود.

وی افزود: با این وجود وزارت نیرو کار اجرا و تکمیل پروژه های آبرسانی و برقرسانی به واحدهای مسکن مهر را هیچ گاه متوقف نکرد و پس از صرف اعتبارات از پیش تعیین شده، با تأمین منابع مالی از بخش های دیگر همچون اعتبارات داخلی وزارت نیرو و پس از آن با افزایش بدهی ها به پیمانکاران، کار احداثزیرساختها و نصب انشعابات واحدهای تکمیل شده را انجام داده ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو در هیئت دولت پیگیر مشکلات زیرساختی مسکن مهر هستند، گفت: اینگونه نیست که ما دست روی دست گذاشته باشیم تا اعتباری از جایی برسد و مردم معطل بمانند، بلکه به طور مداوم هم بنده و هم وزیر راه و شهرسازی پیگیر هستیم تا با بررسی شرایط موجود، راهکاری منطقی برای حل مشکلات پیدا کنیم.

چیت چیان تصریح کرد: در جلساتی که در هیئت دولت داشته ایم شرح مسائل را به استحضار رئیس جمهور و معاونان ایشان رسانده ایم و همچنین در جلساتی با حضور معاونان دو وزارتخانه مسائل مربوطه پرداخته شده است که نتیجه تمامی این بررسی ها این شد که طبق صحبت های که در دولت کرده ایم قرار است اعتبارات ویژه ای برای تکمیل زیرساختهای مسکن مهر تخصیص پیدا کند.

وی افزود: طبق موادی از قانون بودجه سال جاری، بخشی از اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۳ قابل تخصیص است، علاوه بر این؛ تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل زیرساختهای مسکن مهر در برنامه دولت قرار دارد.