به گزارشافکارنیوز،ولی الله سیف در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به کاهش نرخ تورم اظهار داشت: متناسب با کاهش نرخ تورم در ساختار نرخ سود بانکی بازنگری خواهد شد. گزارش‌هایی را بانک مرکزی در دست تهیه دارد که پس از نهایی شدن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص سیاست‌های مسکنی دولت گفت: بانک مرکزی کاملا موافق با سیاست‌های پیشنهادی بخش مسکن است و در همین زمینه هماهنگی‌هایی بین وزارت راه و این بانک ایجاد شده تا هماهنگی‌های لازم برای طراحی ابزارهای جدید مالی برای تجهیز منابع این بخش انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: امیدواریم برنامه‌هایی که برای بخش مسکن اجرا می‌شود بتواند تحرکی را در بازار عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند.

سیف در خصوص سپردهگذاری ۲۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چین گفت: برای استفاده از منابع این سپردهگذاری باید مکانیزمهای شفافی تهیه شود تا امکان استفاده از این منابع از طریق فاینانس برای پروژههای عمرانی و نیازهای کشور مهیا شود.