به گزارشافکارنیوز،در حالی که به گفته محمد فربد، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی مجوز جدیدی برای افزایش قیمت محصولات لبنی صادر نشده است، قیمت برخی محصولات افزایش یافته که از آن جمله می‌توان به رشد قیمت شیر کم چرب و پرچرب در برخی برندها اشاره کرد.

بر این ساس، قیمت شیر کم‌چرب یکی از شرکت‌های صنایع لبنی از ۲ هزار تومان به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که قیمت شیر نیم‌چرب این کارخانه ۲۲۰۰ بوده است و حال شیر کم‌چرب با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی در بطری‌هایی با بسته‌بندی هم‌رنگ شیرهای نیم‌چرب که رنگ این برچسب پررنگ‌تر از برچسب قبلی است، عرضه می‌شود.

به گفته برخی فروشندگان، قیمت شیر کم‌چرب برخی کارخانه‌ها نیز تا ۲۳۰۰ تومان افزایش داشته است.

در این شرایط و با وجود درج قیمت جدید بر روی برچسب شیر کم‌چرب، افزایش قیمت این نوع شیر از سوی قائم مقام یکی از واحدهای صنایع لبنی رد شد.

محمد فربد، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: اخیراً افزایش قیمتی در مورد محصولات لبنی اتفاق نیفتاده و در حال حاضر قیمت شیر کمچرب ۲ هزار تومان و نیمچرب ۲۲۰۰ تومان است.