به گزارشافکارنیوز،بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت انواع گوشت و مرغ به شرح زیر است:


نام

قیمت مصوب هر کیلو(تومان)

مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۶۳۸۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی(سینی / بشقاب یکبار مصرف وروکش استرچ فیلم)

۶۵۰۰

مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده مطابق مشخصات بسته بندی مقابل(سینی / بشقاب یکبارمصرف و روکش استرچ فیلم)

۷۴۰۰

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق

۷۲۰۰

ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق

۸۴۰۰

مغز ران با پوست

۹۷۰۰

مغز ران بدون پوست

۱۰۳۰۰

ساق مرغ با پوست و بدون سرساق

۹۷۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سرساق

۱۰۶۰۰

سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال

۸۷۵۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال

۹۷۰۰

ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال

۷۹۰۰

ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال

۹۰۵۰

بال کبابی ساده(بدون نوک بال)

۶۴۰۰

بال کبابی زعفرانی

۷۴۰۰

مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه(بدون دنبالچه، شش، گردن و بال)

۷۲۰۰

فیله مرغ

۱۴۰۵۰

جگر مرغ

۴۷۰۰

سنگدان مرغ

۵۰۰۰