به گزارشافکارنیوز،عیسی گلشاهی - مدیر کل دفتر بهبود بازار آبزیان - میزان تولید با صادرات خاویار در کشور تفاوت چندانی ندارد چراکه تقاضای کشورهای خارجی برای خرید خاویار ایرانی بیش از تقاضای داخلی است و از آنجاکه فقط خاویار پرورشی اجازه صادرات دارد قصد داریم میزان صادرات این محصول را به دو تن افزایش دهیم.

وی در خصوص میزان صادرات خاویار طی چهار ماهه نخست امسال گفت: در این مدت صادرات چندانی در زمینه‌ خاویار نداشتیم به طوری که تنها ۱۰۰ کیلوگرم از این محصول صادر شده است.

گلشاهی متوسط قیمت صادراتی خاویار را ۱۴۰۰ یورو برای خاویار فیل‌ماهی عنوان و اظهار کرد: قیمت خاویار دیگر گونه‌های ماهیان خاویاری ارزان‌تر از خاویار فیل ماهی است.

مدیر کل دفتر بهبود بازار آبزیان خاطر نشان کرد: سال گذشته ۱.۲ تن خاویار به کشور‌های امارات و اتحادیه اروپا صادر شده است.

وی گفت: با توجه به زمان استحصال خاویار و از آنجاکه باید خاویار صادراتی از نوع خاویار پرورشی باشد، برنامهای را تنظیم کردهایم که بتوانیم امسال میزان خاویار را به دو تن افزایش دهیم.