به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه بخش از خروج از رکود به نحوی با وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و پیمانکاری ارتباط پیدا می‌کند که تدابیر بسیار خوبی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: ‌ اگر در حوزه پیمانکاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به صورت صکوک اجاره منتشر شود و دولت بتواند بدهی خود را یکجا پرداخت کند پیمانکاران می‌توانند این صکوک را به صورت یکحا معامله و در جهت اخذ ضمانتنامه برای فعالیت‌های تجاری استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌ این موضوع سبب می‌شود توان مهندسی پیمانکاری کشور بازسازی شود و در جهت نوسازی بکارگیری شود.

به گفته آخوندی همچنین در بخش‌های دیگر از لایحه پیشنهاداتی ارائه شده که بدهی‌های دولت و پیمانکاران تهاتر شود.

وی در خصوص بخش مسکن و ساماندهی بعد خانوار گفت: تقویت بخش تقاضا بدون توسل به منابع بانک مرکزی پیش بینی شده صندوقهای پسانداز با کمک بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و حدود ۳۰ درصد تقاضا را در این بخش پاسخ خواهد داد که منجر به تقویت منابع بانکی میشود. همچنین پیشبینی شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حساب ذخیره ارزی، بانکهای عامل بتوانند اوراق منتشر کنند و منابع آن را در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها استفاده کنند که حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.