گروه اقتصادی -

ظاهرا یک شرکت نفتی که اقدام به عرضه و فروش انواع روغن موتور می کند، در فروش محصولات خود دچار تخلف شده است.

به گزارشافکارنیوز؛در یکی از فاکتورهای شرکت نفت سپاهان که اقدام به فروش محصولات اسپیدی می کند، تخلف و گران فروشی این شرکت به وضوح معلوم است. سطح کیفی محصولات نوشته شده، نشان می دهد که محصول ۶۰۷۴ و ۶۰۵۳ دارای سطح کیفی یکسانی هستند.

قیمت چلیک " سپاهان اسپیدی ۴۰ "؛ ۶۷۸,۲۸۱ ریال ذکر شده که با توجه به ظرفیت هر چلیک ۲۰ لیتری، قیمت هر لیتر سپاهان اسپیدی ۴۰ معادل ۳۳,۹۱۴ریال خواهد شد. از سوی دیگر، قیمت بشکه " سپاهان اسپیدی ۴۰ "؛ ۸,۴۸۷, ۳۷۰ ریال نوشته شده که با توجه به اینکه میزان ظرفیت هر بشکه که ۲۰۸ لیتر است، قیمت هر لیتر سپاهان اسپیدی۴۰؛ ۴۰,۸۰۴ ریال می شود.بنابراین اختلاف قیمت هر لیتر یک محصول مشابه، ۶,۸۹۰ریال می شود! این درحالیست که جنس فله به دلیل قیمت پایین بسته بندی و حمل نقل راحت تر باید ارزان تر باشد اما متاسفانه این شرکت نفتی وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با گران فروشی محصولات خود حق مشتریان رو ضایع می کند.