به گزارشافکارنیوز،بر اساس جدیدترین توافق بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان محصولات لبنی در کشور، استفاده از هر نوع روغن نباتی در فرآورده‌های لبنی به جز بستنی از ابتدای مهر ماه امسال ممنوع است.

طبق بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فرآورده‌های لبنی، کارخانه‌های صنایع لبنی فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا از روغن گیاهی در تولیداتشان استفاده کنند که دلیل این مسئله چاپ و خریداری برچسب برخی محصولات لبنی با ذکر عنوان روغن گیاهی است.

در بخشنامه‌ای که مورد توافق معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور و انجمن فرآورده‌های صنایع لبنی قرار گرفته است، بر ممنوعیت استفاده از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی از ابتدای مهر امسال تأکید شده است.

متن بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فرآورده‌های لبنی به شرح زیر است:

در راستای ارتقاء ویژگی‌های تغذیه‌ای فرآورده‌های لبنی و محدودیت‌ استفاده از چربی‌های گیاهی با تأکید بر روغن پالم در محصولات لبنی و با عنایت به حساسیت وزارت متبوع به موضوع ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات لبنی، بر اساس مصوبات «کمیته‌ فنی بازنگری استفاده از روغن پالم در محصولات غذایی با تأکید بر محصولات لبنی» و رأی کمیته فنی قانونی مورخ ۱۹ مرداد ۹۳ در خصوص لزوم حفظ اصالت فرآورده‌های لبنی از طریق راهکارهای اجرایی ذیل نامه مقتضی است به استناد بندهای مربوطه و در فاصله زمانی تعیین شده پس از تصویب در کمیته فنی و قانونی آن دانشگاه نسبت به عملیاتی ساختن مفاد آن اقدام لازم معمول شود و گزارش اقدامات به عمل آمده به این اداره کل ارسال گردد.

۱ - ممنوعیت صدور و تمدید پروانه بهداشتی جدید برای تولید و ورود انواع خامه گیاهی(صبحانه، قنادی، طعم‌دار و مخلوط گیاهی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و اصلاح کلیه پروانه‌های بهداشتی صادره به منظور تولید خامه با استفاده از چربی حاصل از شیر تا پایان شهریور ماه سال جاری ضمنا بخشنامه‌های مورخ ۲۸ اسفند ۹۰ و مورخ ۸ شهریور ۹۰ در خصوص اجازه صدور پروانه بهداشتی ساخت خامه گیاهی و مخلوط کان لم یکن می‌گردد.

۲ - ممنوعیت صدور و تمدید پروانه بهداشتی جدید برای تولید و ورود انواع پنیر خامه‌ای با چربی گیاه، پنیر پروسس با چربی گیاهی، پنیر تازه(UF) با چربی گیاهی و پنیر پیتزا با چربی گیاهی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و اصلاح کلیه پروانه‌های بهداشتی صادره به منظور تولید انواع پنیر با استفاده از چربی حاصل از شیر تا پایان شهریور ماه سال جاری.

۳ - ممنوعیت صدور و تمدید پروانه بهداشتی جدید برای تولید و ورود کره اسپرید مخلوط از تاریخ ابلاغ برای بخشنامه و اصلاح کلیه پروانه‌های بهداشتی صادره به منظور تولید انواع کره با استفاده از چربی حاصل از شیر تا پایان شهریور ماه سال جاری.

۴ - ممنوعیت صدور و تمدید پروانه بهداشتی جدید برای استفاده از روغن پالم استئارین و پالم در مغزی(میکس) بستنی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و اصلاح کلیه پروانه‌های بهداشتی صادره تا پایان شهریور ماه سال جاری.

۵ - ممنوعیت صدور و تمدید پروانه بهداشتی جدید برای کاربرد روغن پالم کرنل استئارین در کلیه محصولات غذایی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و اصلاح کلیه پروانه‌های بهداشتی صادره تا پایان شهریور ماه سال جاری.

۶ - ادامه ممنوعیت صدور مجوز جهت تولید ورود محصول شیرخشک صنعتی با چربی گیاهی

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تولیدکنندگان فرآرودههای لبنی و واردکنندگان محصولات فوق تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به اصلاح پروانه بهداشتی محصولات مذکور اقدام نمایند و فرمولاسیون محصولات را بر اساس پروانههای اصلاح شده منطبق نمایند.