به گزارش افکارنیوز، حسین عبده تبریزی اظهار داشت: درخواست وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان بود اما ظاهر بانک مرکزی رقم ۶۰ میلیون تومان را پذیرفته است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است چنانچه دولت منابع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تامین کند مشکلی برای افزایش تسهیلات ندارد.

خبرنگار گفت برخی معتقدند افزایش سقف تسهیلات به این ارقام نیز ممکن است تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکند.

وی پاسخ داد: دولت علاقمند به ایجاد تحرک در بخش مسکن ارزان قیمت است. در واقع دولت علاقمند است شرایط خانه دار شدن زوج های جوان و یا افرادی که دارای وضعیت نامناسب مسکن هستند را تسهیل کند.