گروه اقتصادی، در بیانیه بانک مرکزی تاجیکستان آمده است که " کانت - بانک " که به بابک زنجانی متعلق است، تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارد و بازرسی‌های اخیر دو کشور ثابت کرده‌اند که در این اواخر هیچ معاملات مالی میان این بانک و ایران صورت نگرفته است.

به گزارشافکارنیوز، به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در برنامه رسمی تلویزیونی، بابک زنجانی، تاجر ایرانی زندانی در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد با امضای چند نفر از وزرای کابینه سابق رئیس جمهور به بانکی که در تاجیکستان متعلق به آقای زنجانی است، ۲.۷ میلیارد دلار انتقال داده است.

بابک زنجانی، که در دی ماه سال گذشته دستگیر و به زندان اوین منتقل شد، متهم است بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می‌کرده است، اما بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بنا بر گزارشهای رسمی، قوه قضائیه ایران بعد از توافق با وزارت نفت تصمیم گرفته، تا با شناسایی اموال آقای زنجانی آنها را در اختیار این وزارتخانه بگذارد، تا با فروش آنها طلب خود را تصفیه کند.

میزان بدهی‌های آقای زنجانی، بنا بر گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، " بیش از هشت هزار میلیارد تومان(حدود دو و نیم میلیارد دلار) " است.

برآوردهای رسمی نشان می‌دهد، که کل اموال آقای زنجانی حدود سه هزارمیلیارد تومان ارزش دارد.

آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که " در دو - سه سال گذشته بیش از ۱۷میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل " کرده است.

بانک مرکزی تاجیکستان در بیانیه خود میگوید که "کانت-بانک" که بابک زنجانی مالک آن دانسته میشود، پیوسته مورد بازرسی نهادهای ذیربط قرار دارد. گذشته از این، قبلاً بازرسان ایرانی و تاجیک فعالیتهای این نهاد مالی را بازرسی کرده و هیچ دلیلی در باره انتقال مبلغ از فروش نفت ایران را پیدا نکردهاند.