خراسان نوشت:

در حالی که به نظر می رسید پس از شناسایی ومحاکمه بزرگترین قاچاقچی سوخت کشور، فعالیت های غیرقانونی این باند متوقف شود اما گزارش نهادهای مسئول از تداوم فعالیت های میلیاردی این فرد از طرق دیگر حکایت دارد که متاسفانه پیگیری جدی مسئولان را به همراه نداشته است.