به گزارش فارس، در اين جلسه كه ديروز برگزار شد گزينههاي جديدي براي نحوه پرداخت يارانه شير مطرح گرديد.
بر این اساس موضوع پرداخت یارانه شیر به تولید کننده منتفی و پرداخت یارانه در قالب تامین علوفه دامداران بحثشده است.
همچنین قرار شده در صورت تصویب نهایی این طرح برای تامین علوفه دامداران تسهیلات بانکی پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از کاهش یارانه شیر در اسفندماه که با قطع و کاهش شیر یارانه‌ای در برخی استانها همراه بود در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد پرداخت یارانه شیر به روال جاری تا آخر خرداد ماه ادامه یابد و از اول تیرماه تصمیم‌گیری جدید شود که بیشتر پرداخت یارانه به دامداران متمرکز بود.
در همین رابطه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید علوفه به دامداران در نظر گرفته بود.
دو روز پیش هم جلسه یارانه شیر برگزار و نتیجه به جلسه دیروز موکول شده بود.
وضعيت بلاتكليفي يارانه شير در حالي ادامه دارد كه توليد كنندگان شير به دليل فسادپذيري شير نگران وضعيت خريد آن هستند.