در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۱ اكونوميست که جديدترين گزارش اين نهاد به شمار ميرود ميزان واردات ايران در سال گذشته ۵۷ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برآورد و پيشبيني شده است كه با دو ميليارد دلار افزايش اين شاخص در سال جاري به ۵۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برسد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام اکونومیست در سال آینده واردات ایران ۸۰۰ میلیون دلار افزایش داشته و به ۵۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بالغ خواهد شد.

به اعتقاد اکونومیست در سال ۱۳۹۲ برای ایران واردات ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است که این شاخص با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش در سال ۱۳۹۳ به ۶۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بالغ خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص صادرات و واردات ایران طی سال جاری و سال‌های آتی، متوجه می‌شویم که تراز تجاری ایران که در سال گذشته معادل ۲۳ میلیارد دلار بوده در سال جاری افزایشی ۳۰۰ میلیون دلاری خواهد داشت و انتظار می‌رود که مازاد تجاری کشور طی این سال به ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد.

به اعتقاد این واحد در سال ۱۳۹۱ نیز مازاد تجاری ایران دوباره روند صعودی داشته و معادل ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود، این در حالی است که این شاخص در سال پس از آن با کاهش دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری مواجه شده و به ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.

پيشبيني شده است كه طي سال ۱۳۹۳ تراز تجاري ۲۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلاري براي كشور به ثبت برسد.