به گزارشافکارنیوز،محمد حاج رسولی ها با اعلام کاهش ۵۲ درصدی حجم روان‌ آب‌ های سطحی کشور گفت: حجم روان آب‌ های سطحی کشور در پایان چهارمین ماه سال ۹۳ با حدود ۱۰ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به ۳۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون مترمکعب رسیده است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: حجم کل روان‌ آب‌های سطحی در دوره مشابه سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حاج‌ رسولی ها تصریح کرد: همچنین حجم جریان‌ های سطحی در تیرماه امسال در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب ۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون مترمکعب، ۲۴ میلیارد و ۱۲ میلیون مترمکعب، دو میلیارد و ۱۹۴ میلیون مترمکعب، ۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون مترمکعب، ۳۲۱ میلیون مترمکعب و یک میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

وی افزود: حجم روان‌ آب‌ های کشور در تیرماه سال‌ جاری در مقایسه با تیرماه سال گذشته در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی و سرخس به‌ ترتیب ۲۶، یک، ۱۱،۱۶ و ۲۹ درصد کاهش و در حوضه هامون ۸ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: حجم جریان‌های سطحی در تیرماه سال‌ جاری در رتبه چهل و دوم روان‌ آب‌ های ماه مشابه ۴۴ سال اخیر قرار گرفت.

به گفته وی، در ۴۴ سال اخیر متوسط حجم جریانهای سطحی در ماه تیر ۸۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون مترمکعب ثبت شده است.