به گزارشافکارنیوز،مدت‌هاست مسئولان در خصوص اینکه وضع منابع آبی تهران در شرایط بحران قرار دارد هشدار داده‌اند و این موضوع به شکل‌های مختلف از سوی وزیر نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان تهران مطرح شده است. این وضعیت با کاهش ۸ درصدی بارندگی در سال‌آب جاری تشدید شده است.

طی ماه‌های اخیر مسئولان برای گذر از تابستان، صرفه‌جویی ۲۰ درصدی را مطرح کرده‌اند؛ درخواستی که تنها با صرفه‌جویی ۵ درصدی مردم همراه بوده است.

اما این بار موضوع کم‌‌آبی با وجود مدیریت مصرف هم حل نشدنی باقی مانده و در صورت عدم بارندگی‌ها، طبق گفته " پرورش "، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ذخایر آبی شهر تنها ۱۲۰ روز آب دارد.

البته این تعداد روز بدون در نظر گرفتن ورود آب سد ماملو به تهران بوده است که در ابتدا قرار بود تابستان امسال به شبکه آب‌رسانی تهران وصل شود و به گفته پرورش در اواسط مهرماه وارد مدار خواهد شد.

اما در شرق تهران اوضاع نسبت به غرب با چالش بیشتری روبروست، چرا که دو سد لار و لتیان که تامین‌کننده آب شرق تهران هستند در شرایط عادی به سر نمی‌برند.

این موضوع در خصوص سد لار بسیار نامناسب‌تر است، به طوری که طبق آمار مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران، مخزن این سد تنها ۵۰ میلیون متر مکعب آب دارد که با توجه به مخزن ۹۵۰ میلیون مترمکعبی این سد یعنی تنها ۶ درصد مخزن از آب پر است.

امامشکل آبشرق تهران مطمئناً دامن منطقه غرب را هم می‌گیرد، چرا که در حال حاضر با مدیریت فشار و پمپاژ و در آینده با احداثخطوط انتقال بخشی از آب این محدوده به شرق منتقل خواهد شد.

در هر حال، درخواست‌ها همچنان در صرفه‌جویی ۲۰ درصدی مردم برای گذر از شرایط سخت تابستان و پاییز امسال ادامه دارد، چرا که اگر مصرف آب با وضع فعلی ادامه داشته باشد به طور قطع با مشکلکم‌آبی فراوانی روبرو خواهیم شد و ذخایر آبی تهران بسیار زودتر از زمانهای گفته شده به پایان میرسد.