به گزارشافکارنیوز،بیژن حاج‌محمدرضا در خصوص سهیمه بنزین ۴۰۰ تومانی اظهار داشت: بنزین ۴۰۰ در کارت‌های سوخت همچنان قابل استفاده است و این سهمیه به هیچ‌وجه ابطال نشده است.

وی تصریح کرد: از زمان افزایش قیمت‌جدید بنزین استفاده از سهمیه ۴۰۰ تومانی به قوت خود باقی مانده است.

رئیس جایگاهداران سوخت کشور تاکید کرد: تا به امروز از سهمیه ۴۰۰ تومانی حدود ۶۵۰ میلیون لیتر در کارت سوخت باقی مانده است.