به گزارشافکارنیوز،محمدرضا نجفی‌منش در رابطه با کاهش سه درصدی قیمت ۶ محصول پرتیراژ دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، اظهار داشت: خوردوسازان با درنظر گرفتن شرایط بازار به توصیه‌های انجام شده در مورد قیمت خودرو عمل کرده و ۳ درصد تخفیف را برای مردم در نظر گرفته اند تا شرایط بازار به سمت آرامش پیش رود.

وی با بیان اینکه التهابات این روزهای بازار خودرو و البته اعتراض بخش‌های مختلف از جمله مجلس باعثشد تا خودروسازان چنین تخفیفی را برای مشتریان در نظر بگیرند، افزود: با افزایش حجم تولید و فروش محصولات در بازار ممکن است در آینده شاهد کاهش و منطقی شدن قیمت خودرو در سطح بازار باشیم.

رضا شیوا دو روز گذشته پس از سکوت چند هفته ای خود در مورد نتایج رایزنی اعضای شورای رقابت با نمایندگان مجلس جهت بازنگری قیمت خودرو خبر کاهش ۳ درصدی قیمت چند محصول پرتیراژ دو شرکت بزرگ خودروسازی را اعلام کرد. در این توافق ۶ محصول ایران خودرو وسایپا مشمول کاهش قیمت ۳ درصدی شده اند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به مباحثی که از طرف مجلس برای کاهش بیشتر قیمت خودروها مطرح شده است، نیز گفته است: این بحثدرباره مقوله یورو ۴ و کیسه هواست که تاکنون مدارکی در این زمینه به ما ارائه نشده است.

شیوا گفت: برای افزایش قیمت شرط‌هایی با خودروسازان داشتیم از جمله اینکه محصولات مستقیم و از طریق سایت عرضه شود تا حاشیه بازار کمرنگ شود یا قراردادهای یک طرفه به صورت دو طرفه تنظیم شود و آپشن ها اختیاری باشد و تولید خودروسازان نیز افزایش یابد که این موارد محقق شده است.
البته اظهارات رئیس شورای رقابت در تحقق پیش شرط‌های افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان در حالی عنوان می شود که به اعتقاد قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس کاهش ۳ درصدی قیمت خودرو کافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمت خودرو اتخاذ کنند.

قاضی پور معتقد است: نمایندگان کمیسیون صنایع با مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمت ها پیگیری خواهند کرد.

در مجموع با وجود آنکه کاهش ۳ درصدی قیمت ها شامل تمام خودروهای داخلی نمیشود اما این امر نشان از آن دارد که در نهایت اعتراضات بر افزایش قیمتها تأثیرات خود را گذاشت و خودروسازان و شورای رقابت مجبور شدند در اعمال افزایش قیمت ها اندکی عقب نشینی کنند.