به گزارشافکارنیوز،بعدازظهر دیروز - سه شنبه - جلسه بررسی و بازنگری قیمت محصولات خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودرو سازان برگزار شد و پس از آن گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد قیمت های افزایش یافته را بر اساس مصوبه تیرماه شورای رقابت کاهش خواهد داد.


براین اساس سهم ایران خودرو از افزایش قیمت تیرماه در خصوص پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۹میلیون و ۲۸۷هزار ریال افزایش پیدا کرده بود که این خودروساز با کاهش ۷۱درصدی این مبلغ، ۶ میلیون و ۶۶۶ هزار ریال از قیمت این خودرو کم کرد.

همچنین سهم کارخانه از افزایش قیمت خودرو سمند ال. ایکس دوگانه سوز در تیرماه گذشته ۱۴ میلیون و ۵۴۹ هزار ریال بود که براساس تصمیم جدید، قیمت این محصول ۷میلیون و ۹۴۳هزار ریال، معادل ۵۴درصد تعدیل پیدا کرده است.

مدل بنزینی این محصول نیز که قرار بود ۱۴میلیون و ۱۶۴ هزار ریال افزایش سهم کارخانه داشته باشد، با ۴۲درصد تعدیل، ۶میلیون و ۵۸هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

در جلسه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیران صنعت خودرو بر تلاش و تمرکز بیشتر خودروسازان بر افزایش کیفیت تاکید و مقرر شد خودروسازان پروژه های بهبود کیفیت محصولات را با سرعت و جدیت بیشتری دنبال و اجرا کنند.

ایران خودرو یکی از اهداف خود در این کاهش قیمت را افزایش رضایت مشتریان، پاسخگوئی به انتظارات مجلس شورای اسلامی، همکاری با شورای ملی رقابت و تحقق منویات دولت تدبیر و امید در تحقق برنامه استراتژیک خروج از رکود عنوان کرده است.

براساس تصمیم اتخاذ شده، خریدارانی که در هفته های گذشته سه محصول مذکور را براساس افزایش ۵.۵درصدی مصوبه شورای رقابت خریداری کرده اند، مابه التفاوت مبلغ پرداختی را دریافت خواهند کرد.

همچنین سایپا گزارش داد: در پی برگزاری نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین مدیران عامل شرکت های سایپا و ایران خودرو برگزار شدد، پس از بررسی نظرات اعضای جلسه مقرر شد گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات پرتیراژ خودرا کاهش دهد.

همچنین در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیران صنعت خودرو کشور بر تلاش و تمرکز بیشتر بر افزایش کیفیت محصولات تاکید و مقرر شد خودروسازان در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات خود سرعت و جدیت بیشتری را دنبال نمایند.

براین اساس سهم افزایش قیمت محصول ایکس ۱۰۰ مدل ۱۳۲ SE از افزایش قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت ۱۲۲۳۰۰۰۰ ریال بود که گروه خودروسازی سایپا با کاهش ۵۰ درصدی این مبلغ ۶۰۸۰۰۰۰ ریال از قیمت این محصول را کاهش داد.

همچنین گروه خودروسازی سایپا از مبلغ ۱۲۷۳۰۰۰۰ ریال افزایش قیمت محصول سایپا SE ۱۱۱ چهل درصد به مبلغ ۵۰۳۰۰۰۰ ریال را کاهش داد.

گروه خودروسازی سایپا از سهم ۱۲۵۴۰۰۰۰ ریال افزایش قیمت محصول سایپا ۱۳۱ خود نیز ۳۳ درصد بالغ بر ۴۰۲۰۰۰۰ ریال کاهش داد.

همچنین قیمت محصول تیبا گروه خودروسازی سایپا که مبلغ ۱۶۴۴۰۰۰۰ ریال افزایش یافته بود، با کاهش ۲۹ درصدی مبلغ ۴۷۳۰۰۰۰ ریال کاهش یافت.

مشتریانی که پس از افزایش قیمت اقدام به خرید نقدی نموده اند مابه التفاوت کاهش قیمت با مبلغ پرداختی خود را به صورت نقدی دریافت خواهند نمود.

قیمت جدید برخی از محصولات سایپا به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

ردیف

نام خودرو

قیمت قبل(ریال)

قیمت مصوب شورای رقابت(ریال)

مقدار افزایش قیمت(ریال)

قیمت جدید کاهش یافته(ریال)

مقدار کاهش قیمت(ریال)

درصد کاهش نسبت به افزایش

۱

سایپا ۱۳۲SEبا موتور جدیدMI۳

۱۸۹,۸۵۰, ۰۰۰

۲۰۲,۰۸۰, ۰۰۰

۱۲,۲۳۰, ۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰, ۰۰۰

۶,۰۸۰, ۰۰۰

۵۰

۲

سایپا ۱۱۱SEباموتور جدیدMI۳

۱۹۱,۷۰۰, ۰۰۰

۲۰۴,۴۳۰, ۰۰۰

۱۲,۷۳۰, ۰۰۰

۱۹۹,۴۰۰, ۰۰۰

۵,۰۳۰, ۰۰۰

۴۰

۳

سایپا ۱۳۱SEبا موتور جدیدMI۳

۱۸۸,۶۸۰, ۰۰۰

۲۰۱,۲۲۰, ۰۰۰

۱۲,۵۴۰, ۰۰۰

۱۹۷,۲۰۰, ۰۰۰

۴,۰۲۰, ۰۰۰

۳۳

۴

تیباSXبا موتور جدیدMI۵

۲۲۵,۳۹۰, ۰۰۰

۲۴۱,۸۳۰, ۰۰۰

۱۶,۴۴۰, ۰۰۰

۲۳۷,۱۰۰, ۰۰۰

۴,۷۳۰, ۰۰۰

۲۹