به گزارشافکارنیوز،قیمت انواع خودرو هیوندا به شرح زیر است:

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

هیوندایi۲۰

۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

۸۵,۹۳۷, ۰۰۰

هیوندای آزرا - گرنجور(فول ۲۰۱۴)

۲۵۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۱۶,۷۲۳, ۰۰۰

هیوندای اکسنت

۹۷,۵۰۰, ۰۰۰

۹۸,۸۶۸, ۰۰۰

هیوندای النترا

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای النترا ۲۰۱۴

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۴,۹۷۵, ۰۰۰

هیوندای توسانIX۳۵

۱۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۵۸,۰۷۸, ۰۰۰

هیوندای توسانIX۳۵(دو ایربگ)

۱۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای جنسیس ۲۰۱۴

۳۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷۶,۸۵۹, ۰۰۰

هیوندای جنسیس کوپه ۲۰۱۳

۲۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای سانتافه دو ایربگ دو دیفرانسیل

۱۵۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای سانتافه فول

دو دیفراسینل

۲۰۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۶,۹۶۳, ۰۰۰

هیوندای سنتنیال –ایکاس

۴۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای سنتنیال(۴ نفره)

۴۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶۵,۰۵۹, ۰۰۰

هیوندای سوناتا

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای سوناتا(فول آپشن)

۱۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۵۸,۰۲۳, ۰۰۰

هیوندای وراکروزIX۵۵

۲۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

هیوندای وراکروزIX۵۵(دو ایربگ)

۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای ولاستر

۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندایi۳۰

۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -