بانك مركزي به منظور تحقق هدف كاهش نرخ ارز به خصوص دلار امروز نيز قيمت اين ارز را كاهش داد به نحوي كه هماكنون دلار با نرخ رسمي ۱۱۰۴ تومان خريداري و ۱۱۰۸ تومان فروخته ميشود. اين ارز ديروز ۱۱۲۳ تومان از سوي بانك مركزي نرخگذاري شده بود.
البته در بازار آزاد نیز قیمت دلار طی روز جاری کاهش یافته است؛ صرافی‌ها در ساعت نگارش این گزارش دلار را با نرخ ۱۱۵۵ تومان خریداری و ۱۱۷۵ تومان می‌فروشند.

به گزارش فارس، از سوی دیگر هم‌اکنون یورو در صرافی‌ها با نرخ ۱۶۸۰ تومان خریداری و ۱۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد این درحالی‌است که این ارز در بازار رسمی با نرخ‌های ۱۵۸۳ تومان و ۱۵۸۸ تومان خرید و فروش می‌شود.
پوند انگلیس نیز که امروز از سوی بانک مرکزی ۱۷۹۴ تومان برای خرید و ۱۸۰۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده است در صرافی‌ها با نرخ ۱۹۷۰ تومان خریداری و ۱۹۹۵ تومان فروخته می‌شود.
فرانك سوئيس نيز در بازار آزاد با قيمت ۱۴۵۰ تومان براي خريد و ۱۴۶۵ تومان براي فروش قيمتگذاري شده درحالي كه اين ارز در بازار رسمي ۱۳۱۲ تومان براي خريد و ۱۳۱۶ تومان براي فروش قيمتگذاري شده است.