به گزارش ايسنا، بر اين اساس خودروهاي سواري علاوه بر ۶۰ ليتر سهميه بنزين ۴۰۰ توماني، ۵۰۰ ليتر هم سهميه آزاد ميگيرند كه با اتمام سهميه ۴۰۰ توماني قابل استفاده خواهد بود. البته تنها سهميه نيمه يارانهاي قابل انتقال به ماه بعد است و شامل سهميه بنزين آزاد نميشود.

سهمیه بندی بنزین در حالی وارد چهارمین سال شده که در تیر ماه سال ۱۳۸۶ برای اولین بار پروژه سهمیه بندی بنزین با تخصیص ۳۶۰ لیتر فصلی(ماهانه ۱۲۰ لیتر) آغاز شد. به تدریج و طی چهار سال از سهمیه ماهانه کاسته شد، تا این که سهمیه بنزین از ابتدای سال ۱۳۸۹ از ۸۰ لیتر در ماه به ۶۰ لیتر در ماه کاهش یافت که نتیجه آن افت مصرف روزانه بنزین از ۷۵ میلیون لیتر به ۶۳ میلیون لیتر در روز بود.

بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تغییر قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان از آذر پارسال، قیمت بنزین سوپر از ۱۵۰ تومان به ۵۵۰ تومان و قیمت بنزین معمولی آزاد به ۷۰۰تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسید. اکنون مصرف روزانه بنزین به ۵۵ تا ۵۷ میلیون لیتر رسیده است.

به گزارش ایسنا؛ سهمیه بنزین دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز مشابه سهمیه خردادماه خواهد بود که به شرح زیر است:

موتورسیکلت. سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵ لیتر، سهمیه روزانه: ۰.۸۳ لیتر.

تاکسی بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۶.۶۷ لیتر.

تاکسی دو گانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

تاکسی ال. پی. جی سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

آژانس بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ‌۳۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۰.۰۰ لیتر.

آژانس ال. پی. جی سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

آژانس دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

مسافربر شخصی بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۳۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۰ لیتر.

مسافربر شخصی دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

مسافربر شخصی ال. پی. جی سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

خطی بین شهری بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۲۵۰۰ لیتر.

خطی بین شهری دوگانه‌ سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ‌۱۶.۶۷ لیتر.

خطی بین شهری ال. پی. جی سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۶.۶۷ لیتر.

آموزشگاه رانندگی بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۳۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۰ لیتر.

آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

وانت نوع یک بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

وانت نوع یک دوگانه‌سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۳.۳۳ لیتر.

وانت نوع دو بنزینی(نیسان)؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۳.۳۳ لیتر.

وانت نوع دو دوگانه‌سوز(نیسان)؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

کامیون و کامیونت بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۳.۳۳ لیتر.

کامیون و کامیونت دو گانه سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۶.۶۷ لیتر.

دستگاه‌های عمومی بنزینی؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۳.۳۳ لیتر.

دستگاه‌های عمومی دوگانه‌سوز؛ سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۳.۳۳ لیتر.

آمبولانس بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۷۵۰ ليتر، سهميه روزانه ۲۵ ليتر.