به گزارش افکار ، مديرعامل بانک پارسيان در جمع مديران ارشد حوزه هاي صف و ستاد با موضوع مديريت عملکرد حوزه هاي بانک پارسيان با اشاره به لزوم حرکت بانک روي ريل بانکداري حرفه اي و تخصصي فرمود: درسيستم مديريت عملکرد موضوع بسيار مهم و کليدي در محور حرکت تخصصي در بانک ها، حرکت به سوي بانکداري حرفه اي است و اغلب فعاليت هاي بانک بايد به تدريج به اين سيستم متصل شود، همه آن چيزي که يک همکار ما در صف وستاد نياز دارد که عملکرد او ديده شود، بايد به اين سيستم وصل شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از سازمان ها کارکنان ادعا می کنند که عملکرد ما دیده نمی شود و تفاوتی بین کسی که کار شایسته انجام می دهد با دیگری وجود ندارد و در واقع عملکرد افراد به صورت علمی و کیفی ارزیابی نمی شود ودر پارسیان راه اندازی چنین سیستمی بسیار شایسته تقدیر است و هم اکنون در بانک پارسیان این چالش بزرگ پاسخ داده شده است و عملکردها در ابعاد مختلف و از همه زوایا توسط سیستم سنجیده می شود. در این مسیر باید پذیرای تغییر بوده و بسیار صبور باشیم.

دکتر دیواندری افزود: همه همکاران می دانند که امروز بانک پارسیان بیش ازهر چیزی به یک چنین سیستمی نیازمند بوده است. چرا که توجه به سودآوری، حرکت حرفه ای و تامین منافع بانک باید مد نظر باشد و نیز پایین آوردن مشکلات وصول مطالبات معوق و همچنین توسعه فعالیت ها چه ازمنظر جذب سپرده و چه ازمنظر فعالیت های الکترونیک بسیار حائز اهمیت است و مهمتراز این کاری کنیم که شعب ما بتوانند فعالیت های خود را به نحو احسن انجام دهند چه از نظر جذب سپرده و اعطای تسهیلات و ایجاد سود و … که نهایتاً منشا تحولی عظیم در بانک شود در این راستا جذب منابع ارزان قیمت برای بانک خیلی مهم است و باید کانالهای درآمدی بانک توسعه یابد.

مدیرعامل بانک پارسیان درادامه سخنانش بر ضرورت اهتمام بیشتر به اصول بانکداری شرکتی، مسایل ارزی، فنون جذب منابع ارزان قیمت و پیگیری وصول مطالبات معوق در راستای تحقق اهداف تاکید کردند.

ايشان همچنين ضمن استماع ديدگاه ها و دغدغه هاي مديران شعب تهران و شهرستان و روساي حوزه ها، رهنمودهايي پيرامون شيوه بازاريابي، تجهيز منابع، مديريت بهينه مصارف و نهايتاًسودآوري با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي هرحوزه ارايه نمودند.