به گزارشافکارنیوز،سیاست سکوت خودروسازان با توجه به اینکه آنها پیش از این نیز اعلام کرده بودند مطیع رای شورای رقابت خواهند بود، طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ اما شنیده‌ها حاکی از این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، خودروسازان را به سکوت در برابر نمایندگان مجلس و برنامه‌های آنها برای قیمت‌ خودرو، دعوت کرده است.

با این حال سکوت این روزهای خودروسازان یک روی دیگر هم دارد. اگرچه خودروسازان فروش خود را بر اساس کاهش سه درصدی آغاز کرده‌ و بر این اساس پیش می‌روند، اما همزمان و در سکوت درخواست افزایش قیمت محصولات خود را هم پیگیری می‌کنند. آن طور که خودروسازان می‌گویند، تورم ۶ ماهه امسال در فرمول شورای رقابت نادیده گرفته شده و از همین رو آنها درخواست جدیدی برای افزایش قیمت ارائه داده‌اند.

طبق فرمول شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار باید تورم بخشی بازنگری شده و قیمت‌های جدید بر اساس آن اعلام شوند و این در حالی است که به گفته خودروسازان قیمت‌های فعلی در اردیبهشت‌ماه و بر اساس تورم سال ۹۲ تعیین شده‌اند.

حالا خودروسازان با توجه به اینکه تعیین دوباره قیمت خودرو براساس نرخ تورم ۶ ماه اول امسال را حق خود میدانند، درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت نیز ارسال کردهاند. به گزارش دنیای اقتصاد، خودروسازان عقیده دارند چنانچه قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی ۶ ماهه ابتدایی امسال بررسی و تعیین شود، قیمت خودرو قطعا با افزایش همراه خواهد بود.