به گزارشافکارنیوز،رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد به همین دلیل قیمتها به ثبات نسبی رسیده است. در این شرایط فعالان بازار خودرو می‌گویند که تا زمانی که ابهامات ایجاد شده پیرامون قیمت خودروهای داخلی برطرف نشود رکود بازار ادامه خواهد داشت.

خودرو

قیمت کارخانه‌ای

قیمت بازار

تیبا

۲۳میلیون و ۷۱۰ هزار تومان

۲۴میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

پرایدSE۱۱۱

۱۹میلیون و ۹۴۰ هزار تومان

۲۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

پراید ۱۳۱

۱۹میلیون و ۷۲۰ هزار تومان

۱۹میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

پژو ۴۰۵

۲۹میلیون و ۳۴ هزار تومان

۳۰میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

سمندEF۷

۲۸میلیون و ۸۵۵ هزار تومان

۳۰میلیون تومان

پژو پارس سال

۳۴میلیون و ۸۸۰ هزار تومان

۳۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

پژو۲۰۶ تیپ ۵

۳۴میلیون و ۱۱۴ هزار تومان

۳۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

پژو۲۰۶v۸

۳۴میلیون و ۶۴۹ هزار

۳۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

لیفان ۶۲۰

۴۲میلیون تومان

۴۵میلیون تومان

لیفانx۶۰

۶۰میلیون تومان

۶۲میلیون تومان

ام وی ام ۳۱۵

۳۸میلیون و ۳۰۳ هزار تومان

۳۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ام وی ام ۱۱۰

۲۱میلیون و ۸۶۶ هزار تومان

۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ام وی ام ۵۳۰

۴۳میلیون و ۲۸۲ هزار تومان

۴۰میلیون تومان

ام وی امx۳۳

۶۳میلیون و ۱۷۰ هزار

۶۳میلیون تومان

جک

۴۵میلیون تومان

۴۸میلیون تومان

مگان ۲۰۰۰

۷۶میلیون و ۷۷۹ هزار تومان

۱۰۲میلیون تومان

مزدا ۳

۱۰۵میلیون تومان

۱۳۰میلیون تومان

پارس تندر

۳۸میلیون تومان

۴۱میلیون تومان

تندر ۹۰ اتومات

۴۵میلیون تومان

۴۶میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تندر ۹۰E۲

۳۶میلیون و ۱۴۷ هزار تومان

۳۹میلیون و ۷۰۰ هزار تومان