به گزارشافکارنیوز،سیدمحمود علیزاده طباطبایی در حاشیه دادگاه مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاه مشخص نشده است گفت: خبری از ختم رسیدگی نیست و حداقل ۸ جلسه دیگر از دادگاه باقی مانده است.

وی افزود: در این پرونده فقط مهدی هاشمی متهم است و اتهامات نه امنیتی و نه اقتصادی است بلکه اتهامات سیاسی می‌باشد.

علیزاده طباطبایی اظهار کرد: مهدی هاشمی هیچ یک از جرم‌ها را قبول ندارد زیرا دلیلی برای آنها وجود ندارد.

وی در خاتمه گفت: دفاعیات به صورت مشترک انجام میشود و به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمیتوانیم عنوان و نوع جرم را بگوییم.