به گزارشافکارنیوز،علیرضا قلمبر دزفولی در خصوص راه اندازی نسل ۳ و مراحل توسعه این سرویس، اظهار داشت: در شهریور حدود ۴۰ شهر تحت پوشش ۳G قرار می‌گیرند که اغلب مراکز استان‌ها هستند. هم‌اکنون در دوره آزمایشی نیز ۲۳ شهر تحت پوشش نسل ۳ قرار دارد.

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن‌همراه افزود: کار به سرعت پیش خواهد رفت. روزانه حدود ۳۰ سایت ۳G وارد شبکه می‌شود و تا پایان سال جاری بیش از ۲۰۰ شهر بزرگ تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: باید توجه داشت از سوی دیگر تکلیف‌هایی که در توافقنامه پروانه نسل ۳ بر عهده داریم را نیز باید به پیش ببریم.

*بسته‌های با حجم بالا و قیمت ارزانتر برای پاسخ گویی به نیاز ۳G


دزفولی در پاسخ به این سوال که با تغییر سرویس از نسل ۲ به نسل ۳، سرعت مصرف دیتا توسط کاربران به شدت افزایش می‌باید، از راه‌کارهای این اپراتور برای مشترکان خبر داد و گفت: با ارائه نسل ۳ بسته‌های تشویقی حجیم با قیمت‌های به صرفه تعیین شده و همچنان نیز به سمت بسته‌های با حجم بالا و قیمت ارزانتر حرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن‌همراه در پاسخ به این سوال که طبق اعلام باید با تغییر سرویس از GPRS به ۳G هزینه اینترنت از ۵ ریال به ۰.۵ ریال کاهش یابد، آیا در بسته های ۳G این اپراتور این کاهش قیمت لحاظ شده، گفت: با بسته های جدید، نرخ هر کیلوبایت به بسیار کمتر از نیم‌ریال و در حد چند صدم ریال کاهش می‌یابد.

*استفاده از ۲G و ۳G تفاوت قیمتی ندارد


وی در پاسخ به این سؤال که در دوره گذر فعلی مشترک چطور تشخیص دهد استفاده از ۳G یا GPRS برایش به صرفه‌تر است، گفت: از آنجا که بسته‌‌‌های جدید حجمی تعریف شده‌اند در ۲G و ۳G تفاوت قیمتی در استفاده از بسته‌ها برای مشترک وجود ندارد.

دزفولی خاطر نشان کرد: همچین باید توجه داشت در جاهایی که ظرفیت ۳G بالا میرود، ظرفیت روی Edge و GPRS خالی میشود و ظرفیت این ۲ نیز بالا میرود. بنابراین نیازی ندارد که مشترک بداند از ۲G استفاده میکند یا ۳G.