به گزارشافکارنیوز،جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل در بازار اعلام شده است.

SONY

قیمت برند(مدل)
۳۴۰,۰۰۰ Sony - Xperia - E۱-۴G - " ۴
۱,۷۳۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - Z۲-۱۶G - " ۵.۲
۱,۰۵۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - T۲ - Ultra - dual - ۸G - " ۶-۲Sim
۷۵۰,۰۰۰ Sony - Xperia - C - ۴G - " ۵-۲Sim
۱,۲۲۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳
۹۰۰,۰۰۰ Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵
۱,۰۰۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵
۴۸۰,۰۰۰ Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴
۱,۲۵۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴
۱,۲۰۰, ۰۰۰ Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵
۶۵۰,۰۰۰ Sony - Xperia - V - ۸G - " ۴.۳
۵۰۰,۰۰۰ Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳
۶۵۰,۰۰۰ Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶

Lenovo

قیمت برند(مدل)
۳۵۰,۰۰۰ Mobile - Lenovo - A۳۶۹i - ۴G - " ۴-۲SIM
۵۵۰,۰۰۰ Lenovo - A۵۱۶-۴G - " ۴.۵-۲Sim

Samsung

قیمت برند(مدل)
۱,۷۷۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - آبی
۱,۷۹۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - Grand - Neo - ۸G - " ۵-۲Sim
۱,۷۹۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - طلایی
۹۰۰,۰۰۰ Samsung - I۹۳۰۰I - Galaxy - S۳ - Neo - ۱۶G - " ۴.۸-۲SIM
۲۸۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - Star - Plus - ۷۲۶۲-۴G - " ۴
۱,۷۰۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۵-۳۲G - " ۵.۷
۱,۸۳۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - مشکی
۱,۲۷۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵-۲Sim
۱,۶۰۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۳۲G - " ۵.۷
۴۲۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - SDuos۲ - S۷۵۸۲-۴G - " ۴-۲Sim
۸۸۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - Grand۲ - G۷۱۰۲-۸G - " ۵.۲-۲Sim
۱,۷۷۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - سفید
۹۲۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim
۵۴۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim
۱,۰۸۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim
۶۵۰,۰۰۰ Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim
۱,۳۰۰, ۰۰۰ Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵-۹۵۰۰

Apple

قیمت برند(مدل)
۲,۵۸۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - مشکی
۲,۵۸۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - نقره ای
۲,۵۸۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی
۲,۱۲۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - طلایی
۲,۱۲۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - مشکی
۲,۱۹۰, ۰۰۰ Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - نقره ای

Huawei

قیمت برند(مدل)
۴۳۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - Y۵۳۰-۴G - " ۴.۵
۹۰۰,۰۰۰ Huawei - Honor - ۳X - G۷۵۰-۸G - " ۵.۵-۲SIM
۱,۱۸۰, ۰۰۰ Huawei - Ascend - P۷-۱۶G - " ۵
۵۹۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - G۶۳۰-۴G - " ۵
۶۲۰,۰۰۰ Huawei - Honor - ۳C - ۸G - " ۵-۲Sim
۴۲۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - Y۶۰۰-۴G - " ۵
۹۵۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - G۶-۴G - " ۴.۵-۲SIM
۵۹۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - G۷۳۰-۴G - " ۵.۵
۲۳۰,۰۰۰ Huawei - Ascend - Y۲۲۰-۲۵۶M - " ۳.۵
۳۳۰,۰۰۰ Huawei - ascend - Y۵۱۱-۴G - " ۴.۵
۲۷۰,۰۰۰ Huawei - ascend - Y۳۲۰-۴G - " ۴-۲Sim
۴۹۰,۰۰۰ Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim
۹۱۰,۰۰۰ Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷

LG

قیمت برند(مدل)
۶۵۰,۰۰۰ LG - L۸۰ - Dual - ۴G - " ۵-۲SIM
۵۶۰,۰۰۰ LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۰-۴G - " ۴.۵
۵۸۰,۰۰۰ LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۵-۴G - " ۴.۵-۲SIM
۲۸۰,۰۰۰ LG - Optimus - L۳ - E۴۲۵-۴G - " ۳.۲
۵۸۰,۰۰۰ LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۵-۴G - " ۴.۵-۲SIM
۲۸۰,۰۰۰ LG - Optimus - L۳ - E۴۲۵-۴G - " ۳.۲
۱,۸۰۰, ۰۰۰ LG - G۳-۱۶G - " ۵.۵
۸۵۰,۰۰۰ LG - L۹۰ - D۴۰۵-۸G - " ۴.۷
۳۲۰,۰۰۰ LG - L۴۰ - Dual - D۱۷۰-۴G - " ۳.۵-۲Sim
۹۰۰,۰۰۰ LG - G۲ - mini - D۶۱۸-۸G - " ۴.۷-۲Sim
۳۱۰,۰۰۰ LG - L۴۰ - D۱۶۰-۴G - " ۳.۵
۱,۲۵۰, ۰۰۰ LG - Nexus ۵-۳۲G - " ۵
۸۵۰,۰۰۰ LG - Optimus - G - Pro - Lite - ۸G - " ۵.۵-۲Sim
۱,۴۳۰, ۰۰۰ LG - G۲-۳۲G - " ۵.۲

BlackBerry

قیمت برند(مدل)
۱,۸۰۰, ۰۰۰ BlackBerry - Q۱۰-۱۶G - " ۳.۱ - طلایی
۹۸۰,۰۰۰ Moble - BlackBerry - Z۳-۸G - " ۵
۱,۰۵۰, ۰۰۰ BlackBerry - Q۱۰-۱۶G - " ۳.۱
۸۵۰,۰۰۰ BlackBerry - Z۱۰-۱۶G - " ۴.۲
۱,۴۰۰, ۰۰۰ BlackBerry - Z۳۰-۱۶G - " ۵

Motorola

قیمت برند(مدل)
۱,۶۰۰, ۰۰۰ Motorola - MotoX - ۱۶G - " ۴.۷
۸۵۰,۰۰۰ Motorola - MotoG - ۸G - " ۴.۵