قاسم ناصری كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دو سال گذشته قیمت مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار تولید از سه تا هفت برابر افزایش یافته است و قیمت خودرو نیز به تبع آن بالا رفته است.

وی افزود: این که قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید بالا رود و ما انتظار داشته باشیم قیمت محصول نهایی افزایش نیابد انتظار درستی نیست.

ناصری تصریح کرد: قیمت خودرو در دو سال گذشته بر اساس تورم رشد نکرد و در حالی که بسیاری از اقلام ضروری مردم حتی تا ۷ برابر افزایش قیمت داشت قیمت خودرو فقط دو برابر شد ولی چون قیمت خودرو بالاست و حتی یک درصد افزایش قیمت آن هم به چشم می آید در حالی که افزایش ۷ برابری قیمت برخی اقلام ضروری اصلاً به چشم نمی آید و حتی هیچ رسانه ای نیز به آن نپرداخته است ولی اگر این افزایش قیمت در سرانه و در طول سال محاسبه گردد رقم قابل توجهی به دست خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: صنعت خودرو در دوسال گذشته در خصوص قیمت گذاری ضربه های شدیدی خورده است و موضوع قیمت گذاری باعثسردرگمی مردم نیز شده است و اگر این روند ادامه یابد مطمئناً صنعت بزرگ خودرو کشور که هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید ناخالص ملی جایگاه ویژه ای را دربین صنایع کشور دارد با چالش جدی و جبران ناپذیری روبرو خواهد شد.

ناصری گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست و در صورت کاهش قیمت دستوری کارخانه های خودروسازی ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

وی افزود: اینکه بدون پشتوانه کارشناسی وعده کاهش قیمت به مردم بدهیم به جز آنکه مردم را سردرگم کرده ایم و بازار خودرو را در رکود برده ایم نتیجه ای دیگر حاصل نخواهد شد.

ناصری در پایان گفت: البته در هفته جاری بازار خودرو كمی بهتر شد و رونق نسبی در بازار قابل مشاهده بود و خریدارانی كه قصد خرید خودرو دارند باید نسبت به خرید اقدام نمایند زیرا با وضعیت موجود قطعاً قیمت خودرو بیش از این كاهش نخواهد یافت.