به گزارشافکارنیوز،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد: یارانه نقدی شهریور ماه امسال بر اساس قانون هدفمندی یارانهها روز ۲۲ شهریور (شنبه آتی) به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. وی افزود: از ماه جاری یارانه فرزندان تازه متولد شده هم به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.