به گزارشافکارنیوز،ناصر حکیمی در پاسخ به این پرسش که اخبار منتشر شده درباره وجود سرورهای بانک مرکزی در کشورهای اروپایی و آمریکایی صحت دارد؟ اظهار داشت: این اخبار غلط است و قویا تکذیب می شود.

وی افزود: سرور تمام بانک ها و بانک مرکزی و همه تشکیلات در داخل کشور است و هیچ ترافیک داخلی به بیرون از کشور منتقل نمی شود.

برخی رسانه ها طی اخباری اعلام کردند که سرور اطلاعاتی تعدادی از دستگاه های اجرای و آماری کشور به ویژه بانک مرکزی در کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار دارد.